Vad säger våra partier om ”pengar till sockerpiller”?

Skärmavbild 2010-09-15 kl. 20.33.26.png

I början på månaden publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter om den antroposofiska kliniken Vidarkliniken. Vad antroposofi verkligen innebär eller varför artikeln är kategoriserad under kategorin ”självmord” har jag ingen aning om. Vad artikeln berör är däremot intressant. Vidarkliniken använder sig nämligen av flera alternativmedicinska preparat som saknar vetenskapligt bevisad effekt däribland homeopati.

Och nu kanske du säger:

”Okejdå! Men vad är så speciellt med Vidarkliniken, då? Det finns ju mängder av alternativmedicinska kliniker i landet. Visst kan väl folk få slänga sina pengar på behandlingar som inte fungerar, om de nu vill! Det är ju i alla fall ingen som tvingar mig att betala!”

I det här fallet, jo! Precis som titeln hintar om har Vidarkliniken sedan 1993 statligt bidrag. Skattebetalare hjälper till att finanisera Vidarkliniken.

”Va? Hur kan de göra så? Måste inte läkemedel bygga på vetenskapliga bevis för att få statliga bidrag?”

Jo, i vanliga fall, men Vidarkliniken har fått dispens…

”Vaddå dispens? Så de måste inte visa att deras läkemedel fungerar för att få skattepengar till sin verksamhet?”

Näe, precis!

”Det låter ju jävligt konstigt!”

Ja, det tycker artikelförfattarna också. Det var det som i princip var deras poäng. Nåja! Till saken. Det var min kompis som kom på idén att maila alla riksdagspartier för att kolla vad deras syn på Vidarklinikens statliga bidrag var. Vi knåpade ihop ett mail och mailade alla riksdagspartier inklusive Sverigedemokraterna. Mailet såg ut så här:

——————-
Hej ((partinamn el. person))

Vi har några frågor om hur skattepengar används inom sjukvården.

Som nyligen belysts på DN debatt (http://www.dn.se/debatt/skattebetalarnas-pengar-ska-inte-ga-till-sockerpiller-1.1165857) går skattepengar till stöd för Vidarkliniken, som är känd för att använda och sälja medicinska preparat som saknar bevisad effekt. Detta och det att Vidarkliniken i över 20 år har fått dispens från att inte behöva hålla sig med vetenskaplig bevisning för sina preparat, vilket vi vanligtvis förväntar oss av läkemedel.

* Vad för syn har (partiet) på vetenskaplig bevisade mediciner jämfört med ”alternativ” medicin?
* Hur ser ni på den framtida relationen mellan allmänvård, skolmedesin och alternativmedesin?
* Om ni fick makten, hur skulle ni gå tillväga med det statliga stödet som ges till Vidarkliniken och deras dispens från att behöva hålla sig till vetenskapligt bevisning?

Hälsningar Arne och Gustaf
—————————–

Idag har alla utom Miljöpartiet svarat. Miljöpartiet är nog de som gjort sig kända för att vara mest vänligt inställda till alternativmedicin så det var synd att inte höra av dem ännu. Annars var svaren ganska typiska ”politikersvar” som verkar stå på båda sidor i frågan och jag har inte märkt någon ”blockskillnad” i frågad direkt. Och jag analyserar inte svaren djupare än så. Det får du göra själv. Nedan följer här nedan fullt utskrivna.

Min egen uppfattning är förstås att sjukvård är viktigt och om vi ska använda våra begränsade skattepengar till sjukvård ska vi absolut se till att de går till behandlingar som fungerar. Vill Vidarkliniken ha statligt bidrag måste de hålla sig till behandlingar som fungerar även i vetenskapliga studier. Inte en skattekrona till homeopati!

Här är svaren:

————————————————

Från: Centerpartiet <centerpartiet@centerpartiet.se>
Datum: 10 september 2010 14:05
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: ”xxxxxxxxxxxxxx

Hej!

Tack för ert mail!

Det finns ett stort intresse för alternativ och komplementär medicinsk verksamhet i Sverige. Precis som när det gäller vanlig medicin har samhället ansvar för att kvalitet och säkerhet tillgodoses också på det alternativmedicinska området. Många människor tilltalas av komplementärmedicinens helhetssyn på patienten och efterfrågar andra behandlingar än de som ges inom den s.k. skolmedicinen. I fråga om bemötande och helhetssyn på patienten har skolmedicinen mycket att lära av komplementärmedicinen och ifråga om krav på vetenskaplighet gäller det motsatta. Centerpartiet vill uppmuntra till ökad förståelse mellan de olika aktörerna, för patientens skull.

Det är viktigt att de behandlingar som ges till en patient uppfyller lagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samhällets resurser ska bara användas till metoder som bevisligen ger effekt. Mer forskning behövs inom det alternativmedicinska fältet. Även alternativmedicinska metoder kan vid fel hantering, t.ex. av dem som tillräcklig kunskap, vara verkningslös eller rent av riskfylld. Därför är det viktigt att det finns fungerande tillsyn så att ingen patient kommer till skada.

Att registrera alternativmedicinska läkemedel är en lång och dyr process. Centerpartiet vill ha en gemensam godkännande- och registreringsprocess för homeopatika och traditionellt växtbaserade läkemedel samt växtbaserade läkemedel inom hela EU. Genom att införa ett centralt register hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA så skulle ett alternativmedicinskt läkemedel som är registrerat i ett EU-land och som finns i registret hos EMEA också få säljas/användas i Sverige. Detta skulle underlätta godkännandet av alternativmedicinska läkemedel.

Centerpartiet har tillsammans med Allians för Sverige genomfört den största satsningen på forskning någonsin där medicinsk forskning är ett prioriterat område. Över en halv miljard kronor har avsatts till medicinsk forskning. Även alternativmedicinska forskningsprojekt kan ansöka om bidrag ur forskningssatsningen.

Centerpartiet vill öka förståelsen mellan dem som arbetar med alternativmedicin och de som arbetar inom skolmedicinen, så att inte patienterna kommer i kläm. Vi vill ha mer forskning inom det alternativmedicinska fältet samt  påskynda framtagandet av en gemensam hantering av alternativläkemedel inom hela EU.Centerpartiet –

Med vänlig hälsning

Mikaela Munck
Politisk sakkunnig
Centerpartiet – Alliansens Gröna Röst

———————————————-

rån: Björn Ljung <bjorn.ljung@liberal.se>
Datum: 10 september 2010 10:07
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxx

Hej Arne och Gustaf!

Folkpartiets syn på samhällsfinansierad vård är att den ska vila på
vetenskaplig grund och vara av beprövad erfarenhet.

Alternativmedicin är ett vitt begrepp. Om man inkluderar kiropraktik, naprapati
och medicinsk massage så säger vi inte kategoriskt nej till alternativ medicin.
Ingen av dessa är evidensbaserade. Men vården ger ändå effekt för vissa
patienter, t ex vissa som drabbas av ryggskott kan få hjälp av kiropraktor
eller av naprapat.

Det är svårt att förutse hur framtiden ska se ut för den del av
alternativmedicin som utgörs av t ex kiropraktik och naprapati. Mycket tyder på
att dessa kommer att fortsätta att utvecklas och kunna bidra till vårdens
utveckling för vissa patienter.

Om ni med allmänvård menar förebyggande vård eller egenvård så kommer det att
få ökad betydelse i framtiden. På frammarsch är till exempel den vetenskapliga
diskussionen om s k ”functional food”. Några stora frågor är naturligtvis att
fortsätta försöka förmå rökare att sluta röka och att förbättra matvanorna så
att fetman inte fortsätter att öka och därmed t ex ökningen av diabetes.

När Vidarklinikens dispens går ut nästa gång, t ex när det gäller deras
användning av icke evidensbaserade läkemedel och frågan om de lyckats få några
av läkemedlen godkända, får vi ta ställning till stödet till Vidarkliniken på
nytt.

Med vänliga hälsningar,

Björn Ljung
Folkpartiets valcenter
020-53 53 53

——————————————————-

Från: Nya Moderaterna <Nya.Moderaterna@moderat.se>
Datum: 12 september 2010 20:53
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hej och tack för Ert mejl Arne och Gustaf,

Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda fall.

För oss moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet. Som patient skall man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och sjukvården som erbjuds i Sverige skall därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad metod. När funktionen hos alternativ medicin utforskas kan vi få nya former av behandlingar med kända egenskaper.

Alla som vill har i dag möjlighet att söka sig till olika former av komplementärmedicinska behandlingar, så länge behandlingarna inte står i strid mot de lagar och regler som finns på området. Den som väljer att göra det får dock betala för behandlingarna själv. Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den vård som ingår i den skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet med vetenskap och beprövad metod.

Med vänlig hälsning,
Peter W – Politisk sekreterare
—————————————————————
Från: Sverigedemokraterna Infomail <info@sverigedemokraterna.se>
Datum: 12 september 2010 22:13
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hej!

Vi menar att skattemedel bör gå till den vård som är bäst enligt beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det blir upp till tjänstemän att avgöra vad som faller inom detta och ej.


Med vänlig hälsning

Eric
Sverigedemokraternas informationsavdelning

 

—————————————————————-

Från: Brevsvar <brev.svar@kristdemokraterna.se>
Datum: 14 september 2010 08:43
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxx


Hej Gustaf och Arne,
tack för era frågor!

Regeringen beslutade under 2008 att ställa villkor på Vidarkliniken. Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.

Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009.

För att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelssubventionen krävs vetenskapliga bevis och evidens. I takt med att alternativa preparat uppfyller kraven upphör de ju med att vara alternativa.


Vi ser en framtid där mer av komplementär medicin används.


Vänliga hälsningar


Kristdemokraterna


Påverka samhällsutvecklingen, bli medlem:

—————————————————————-

Från: <socialdemokraterna@riksdagen.se>

Datum: 2010 9 15 11:16
Ämne:
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hej
Tack för ditt mejl.
Vi socialdemokrater är fullt på det klara med vad som gäller när det gäller
kravet på att sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
att läkare och sjuksköterskor som inte jobbar enligt detta kan (och ska)
bli av med sin legitimation.
Vi kommer inte att ändra på detta fundament i sjukvårdens uppbyggnad.
Sverige får nog anses mer noga på denna punkt än många andra länder.
När det gäller Vidarkliniken jobbar de med en dispens som de fått av den
borgerliga regeringen för att anpassa sig till gällande regelverk. Vi har
ingen insyn i hur detta arbetet fortskrider. Krav har ställts på
Vidarkliniken som vi utgår från att de tänker uppfylla.
Det rödgröna samarbetspartierna presenterade en gemensam rapport (Vård i
världsklass) i Almedalen juli 2010 om den framtida vården och vilken
politik man vill föra i regeringsställning. I rapporten finns ett kort
avsnitt om integrativ medicin som lyder så här:
”G. Integrativ medicin
En stor del av befolkningen använder sig av komplementära eller
alternativmedicinska
metoder vid sidan av besök i sjukvården. Det kan t.ex. gälla besök hos
kiropraktorer,
naprapater eller akupunktörer. Människor gör ibland dessa besök i stället
för besök hos
traditionell vård, ibland görs parallella besök. Det är inte alltid
människor berättar om dessa
behandlingar i vården, eftersom man utgår från att det är separata världar.
Det är problematiskt både för patienter och för sjukvården. För patienter
eftersom olika
behandlingar kan påverka varandra och förändra effekterna av dessa.
Sjukvårdspersonal
behöver för att få en helhetssyn på en patients hälsotillstånd och
behandling veta vilka
komplementära eller alternativa metoder som patienten eventuellt använder.
Samtidigt vill
man kunna bidra till behandlingar som ger största möjliga sammantagna
effekt för patienten.
Det finns behov av en diskussion om hur konventionella och komplementära
metoder vid
behov kan integreras på ett bättre sätt. Det brukar uttryckas med begreppet
integrativ
medicin. Kravet är att all sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad
erfarenhet.
VI VILL
• Låta utreda förutsättningarna för att bygga broar mellan konventionella
och
komplementärmedicinska behandlingar. En av flera viktiga aspekter som ska
belysas i en
sådan utredning är patientsäkerheten.”
Vänliga hälsningar
Ulla Loord-Gynne
Brevsvar
Socialdemokraterna
—————————-
Från: Lina Hultman <lina.hultman@riksdagen.se>
Datum: 13 september 2010 11:02
Ämne: Svar från Vänsterpartiet
Till: xxxxxxxxxxx
Hej och tack för era frågor!
Så kallad integrativ medicin innebär att metoder hämtade från olika alternativa eller ”komplementära” medicinska traditioner integreras med den etablerade medicinen. Alternativ eller komplementär medicin är samlande begrepp för en stor mängd behandlingsmetoder och läkemedel som har det gemensamt att deras effektivitet inte är vetenskapligt påvisad. Vissa saknar varje form av vetenskapligt stöd, som homeopati och kristallterapi.
För andra, som akupunktur och kiropraktik, finns det ett visst stöd för en begränsad effekt, framför allt som smärtlindring. Örtpreparat kan innehålla verksamma substanser, men har inte genomgått samma kontroll som läkemedel och kan vara skadliga om de används felaktigt. Den lindring som många människor onekligen upplever av dessa metoder kan i regel förklaras som placebo. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kallade alternativa eller komplementära metoder ska inte förekomma med mindre än att det finns vetenskapligt hållbara belägg för att de fungerar och är säkra. I den mån det gör det kommer de att upphöra att vara ”alternativa” och införlivas i  den traditionella, vetenskapsbaserade medicinen.
Huruvida Vidarkliniken även efter en valseger skulle få fortsatt ekonomiskt stöd kan jag idag inte svara på.
Med vänliga hälsningar
Lina Hultman
Politisk sekreterare
Vänsterpartiet
08-786 51 59
0703-69 05 41

linje b-s.jpg

Länkar:

*Debattartikeln i DN kommer från förbundet ”Vetenskap och folkbildning” och skulle kunna beskrivas som sveriges skeptikerförbund.

* Vi har också mailat svaren till Skeptikerpodden. En svensk podcast som ifrågasätter pseudovetenskap, vidskepelse och övernaturliga fenomen. Den är helt fenomenal och se till att lyssna på den!

* Vidarklinikens svar på debattartikeln. Och VoF;s svar tillbaka.

* En annan debattartikel om vidarkliniken i DN (gammal men relevant)

* Vad är då antroposofi? Läs hos antroposofiska sällskapet! Eller på wikipedia!

”Men kom igen!  Jag fattar fortfarande inte vad antroposofi är! Det är så mycket text i de där länkarna! Kan du inte sammanfatta det lite kort?”

Hmmmm…. Antroposofi är typ som den här bilden:
AdviceDog.2009-05-03.01-29-47.2009-05-03.04-52-21.jpeg

”Vad menar du?? … den där bilden säger mig ingenting??!”

Annonser

13 thoughts on “Vad säger våra partier om ”pengar till sockerpiller”?

 1. Följdfrågor vore intressant att få ställa, även om de i de flesta fall skulle vara att ställa samma fråga en gång till, eftersom de flesta helt sonika väljer att inte svara på frågan. Införandet av ett särskilt register för alternativa läkemedel är en skrämmande idé. Om det håller för att vara ett läkemedel – dvs har bevisad medicinsk effekt – så kan det klassas som läkemedel. Det räcker! Varför ska vatten, sockerpiller, örtavkok eller dylikt ha en ”gräddfil”? Fullkomligt absurt blir det när man betänker att motiveringen till att inrätta ett register tycks vara just att ”läkemedlen” inte kan visas fungera – alltså ska de få ett särskilt godkännande som läkemedel! Det är ju fullständigt upp-och-nedvända världen!
  Tyvärr – och jag kan inte nog understryka hur mycket det bär mig emot – måste jag nog säga att SD:s svar var det bästa.

 2. Suck! Började läsa Centerpartiets svar… Att politiker ”är galna” (ståndpunkter grundade på opportunism eller måfå) i alla möjliga frågor är inte förvånande.

 3. vänstern var ju de enda som hade ett vettigt svar i frågan.

  Detta är skrämmande, men jag är glad över att åtminstone ett parti inser(?) att det är dumt att använda sig av metoder som varken är vetenskapligt bevisade eller har vetenskaplig grund, då man riskerar att kasta pengar i sjön eller kanske värre…

 4. Det blir lite kul och larvigt när man talar om Vidarkliniken. Bakom larvet finns det människor som riskerar att dö i förtid, i onödan. De som väljer bort effektiv behandling och väljer Steiners/Hahnemanns föråldrade metoder.

  Undrar om det finns någon förening för anhöriga som mist nära och kära p.g.a. att de råkat välja fel alternativ, och då menar jag verkningslös behandling?

  Får Vidarkliniken fortfarande behandla cancer med Iscador, utan att patienten samtidigt får skolmedicinsk behandling? Ingår Iscador i högkostnads-skyddet? Vad kostar det? Vad är skillnaden mellan Sverige och andra EU-länder i denna fråga?

  Finns det ett mörkertal med anhöriga som inte orkar bråka för att det känns meningslöst?
  Finns det någon instans där man kan anmäla felbehandling inom alternativ-vården, liknande HSAN?
  Jag vet, det låter som ett skämt…

  Men lite följdfrågor jag kom att tänka på när jag läste ovanstående.

  1. Jag har inte svar på alla frågor, men jag har med egna öron hört en läkare som jobbar både där och på ett vanligt sjukhus i Stockholm, att cancer är en ”drake”, man chansar inte i behandlingen utan sätter in alla resurser för att bekämpa den. man tar alltså inte undan konventionella mediciner i behandlingen av cancer. När en patient kommer till vidarkliniken har dom med sin medicinlista, den behåller dom under vårdtiden och får även dessa mediciner. Sen provar man olika alternativa mediciner och terapier, har de effekt fortsätter man, om inte tar man bort dom. Människor är individer och svarar olika på samma medicin, därför är det oxå svårt att få ett enhetligt svar på en studie. Vidarkliniken bedriver forskning om alternativ, därför är det så viktigt att de får fortsätta jobba med det, och därför har de dispans. Det skulle vara oerhört tragiskt om okunnighet om alternativa mediciner och hur de verkar ska ta bort möjligheterna att bedriva en människovänlig vård på vidarkliniken. Visst dör det människor även där, men inte på grund av att de inte är på ett vanligt sjukhus. Och värt att tänka på, är att i Kina så kallas vår konventionella medicin för alternativmedicin….. Vad jag vet så botar konventionella piller ingen sjukdom, de tar bara bort symtomen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s