Vetenskap är bättre än ideologi

En grupp som kallar sig Nätverket för evidensbaserad policy har nyligen kritiserats av en bloggare som heter Jesper Ahlin (länk här). Kritiken är relevant, välskriven, saklig och jag håller inte med om den ett smack. Jag är inte affilierad med Nätverket för evidensbaserad policy på något sätt och har bara hört talas om dem kort, men gillar deras idé.

Ahlin för fram kritik mot bl.a. att de ser sig som ideologiskt oberoende, att de föreslår randomiserade kontrollstudier (och liknande instrument) som metod inom samhällsvetenskap, och ser det som orimligt att politiker ska kunna, i större utsträckning, följa vetenskapliga evidens vilket ses som övertro till statsapparaten. Jag försöker inte göra ett genomgående svar på kritiken, en del av den kan mycket väl vara giltig, men jag vill bara ta upp några punkter och göra en liknelse.


Jag tror man kan göra en liknelse med medicin. Medicin och sjukvård är en enormt viktig fråga och som många av oss inte varit vid liv idag utan. Därför bryr vi oss så pass mycket om sjukvård så att vi inte låter det bli en fråga om ideologi. Klart att det finns ideologer inom sjukvård. Vi har t.ex. homeopater som är dedikerade till en viss idé, kiropraktorer (den ursprungliga grenen) som håller fast vid att sjukdomar generellt bäst botas genom att manipulera ryggkotor och naturopater som har sin tolkning om hur kroppen fungerar och bör behandlas.

Innan vetenskaplig medicin blivit stort var ideologiskt motiverad medicin dominerande, men eftersom vi faktiskt bryr oss om huruvida vår sjukvård fungerar så vänder sig de allra flesta till vetenskaplig sjukvård.

Dagens ideologer inom medicin brukar ofta hävda att vetenskaplig medicin egentligen bara är en egen ideologi, att människokroppen är så pass komplicerad att vi aldrig kommer kunna förstå den helt och därmed är varje idé om sjukvård lika giltig och vetenskaplig medicin bara ett tolkningsätt. Ibland beskylls även det vetenskapliga förhållningssättet för att vara ett elitistiskt expertvälde som används för att trycka ner alternativa idéer.

Det här är så klart löjligt. Vi vet värdet av vetenskaplig medicin. Även om det är sant att vi aldrig kan förstå människokroppen helt betyder det inte att vi inte att alla idéer är lika giltiga. Vi kan testa saker. Noggrant. Och se hur de fungerar. Och dra slutsatser. En del idéer är demonstrativt fel. En del gör tydlig nytta. Och även om vi inte vet allt så får vi värdefull kunskap som vi kan använda oss av.

Allt eftersom vi fått bättre vetenskaplig förståelse kring medicin, har ideologierna gjorts mer än överflödiga… de verkar ofta helt verklighetsfrånvända och farliga. Och argument om att vetenskaplig medicin bara är en ideologi bland andra är rent nonsens. Vi bryr oss om evidensbaserad medicin eftersom medicin är viktigt.


Jesper Ahlin kritiserar nätverket för att ha, som exempel på hur vi ska få en bättre vetenskaplig standard inom politik, föreslagit att lagstadga att politiska beslut måste grundas på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Jag tror Ahlin tolkar det här som ett krav från nätverket, medan jag snarare tolkar det som en idé de nämnde. I DN artikeln nämndes det här som en idé bland flera för att se till så att politiken blir evidensbaserad, och inte något som nätverket krävert officiellt (så vitt jag förstått).

Men ändå… antag att vi faktiskt har goda tydliga vetenskapliga belägg för vad som är ett bra sätt att uppnå ett visst mål politiskt, som vi vill sträva efter. Antag sedan att en politiker som säger sig vilja uppnå detta beslutar något som vi vet är galet. Här känns det uppenbart att politikern begått tjänstefel och borde tvingas förklara sig. Problemet, som jag ser det, är inte att krav på evidensbaserade beslut är fel utan att vi inte har en bra förståelse för vilken politik som är bäst i alla lägen.

Jag tror heller ingen förespråkar att inget beslut får fattas om inga evidens finns. Precis som inom medicin får vi improvisera och göra vårt bästa om vi inte vet vad som är rätt väg.

En väldigt stor del av Ahlins kritik handlar om ett motstånd mot användandet av "randomiserade kontrollstudier" (RKS) inom samhällsvetenskap. Han hävdar att användandet av RKS är fel inom politiken. Här har jag svårt för att förstå problemet. Den enda konkreta jag ser som motargument är att det är fel "testa policy på grupper av människor som vore de labbråttor". Så… är fel att göra studier på människor för att vi även gör det på labbråttor? Men vi gör även randomiserade kontrollstudier på människor inom medicin. Det är absolut inget konstigt…

Jag vet inte om RKS är det bästa sättet att bedriva samhällsvetenskap. Jag vet inte hur man designar en studie. Men jag ser inget principiellt problem med det. Och jag förstår inte alls vad Ahlins invändning är, som verkar mest principiell, eller ideologisk.

Han avslutar med att påpekar hur naivt det är att tro sig kunna "ha politiker som rättar sig efter vetenskapliga belägg". Han misstror statsapparaten grovt och tror inte den har "förnufts- och kunskapsförmåga nog att organisera samhället ”vetenskapligt”". Han oroar sig över att scenarion som: "Tänk om de i framtiden hävdar att de har funnit den Sanna Vägen för andra saker än effektiv policy. Säg, exempelvis, ”det mest rationella sättet att fördela arbetskraften på”".

Här tror jag återigen att Ahlin övertolkar vad som faktiskt föreslås. Som politiker kommer du fatta beslut i syfte att uppnå något. Att ha goda vetenskapliga underlag är inte orimligt, om bra studier finns. Det handlar inte om att han en AI-stat som beräknar konsekvenser av varje beslut och optimerar samhället i minsta detalj. Det handlar om att faktiskt bry sig om sitt jobb som politiker så pass mycket att bry sig om vad vetenskap säger mer än om ideologi.

Detta kräver inte en övertro på statsapparaten. Om väl gjorda studier visar sig att en policy där staten låter så mycket som möjligt skötas av privata aktörer är bättre så är det en väg vi rimligtvis ska gå. Inte på grund av ideologi, utan för att vi bryr oss om politik och samhället på riktigt!

I det avslutande stycket skriver Ahlin: "Mänskliga faktorer – vår irrationalitet, våra magkänslor, vår okunskap och vår bångstyrighet – gör att människan inte kan förväntas agera i enlighet med vetenskapliga förutsägelser." Min reaktion är… det är vad som händer när vi baserar politik på ideologi. Läkare förväntas "agera i enlighet med vetenskapliga förutsägelser". Ingenjörer gör det. Forskare gör det. Psykologer gör det.

Jag har antagligen fel om det här… men när jag läser "försvaret" av dålig vetenskaplig anknytning i form av meningen "…vår irrationalitet, våra magkänslor, vår okunskap och vår bångstyrighet…" får jag känslan av att författaren nästan beskriver det som något fint och mänskligt som skulle förstöra politikens själ om det försvann. Men… politik är viktigt. Vi skulle aldrig acceptera att kirurger styrdes av "vår irrationalitet, våra magkänslor, vår okunskap och vår bångstyrighet". Och politik är antagligen ett lika viktigt jobb som läkare och bör tas på lika stort allvar.

Även om vi idag inte har en överväldigande mängd vetenskap att basera vår politik på (vi har nog en hel del om vi letar egentligen), men det betyder inte att en politik där vi faktiskt bryr oss mera om att få bra resultat än om att slå sina ideologiska motståndare är omöjligt, eller i alla fall inte kan bli bättre.

Ahlin kritiserar även nätverket för evidensbaserad policy för att påstå sig vara "ideologiskt oberoende", när de enligt honom inte alls är det. Som jag förstår hans argument så menar han att eftersom de visst har åsikter så är de inte befriade från ideologi. Jag tror vi ser ordet ideologi på olika sätt, det här handlar mest om semantik och är egentligen en ganska ointressant fråga. Men… vi har definitivt olika syn på ideologi…

Jag gillar inte när någon säger att "jag tror – av ideologiska skäl att…", vilket Ahlin använder. Ideologiska skäl är inte en bättre motivering än "jag tror – av religiösa skäl att…". Har du goda anledningar att tro något, för fram dem istället. Ideologiska/religiösa skäl ser i min mening snarare ut som något som fyller ut bristen på argument.

Samhällen, precis som människor, är komplicerade. Både inom politik och sjukvård kan det vara svårt att formulera tydliga målbilder och vi kommer inte veta allt. Men vi kan ändå lära oss saker på riktigt och använda det. Och när vi fått tillräckligt bra koll på samhällsvetenskap kanske vi äntligen kan marginalisera ideologier inom politik också.


Dagens citat:

“An idea is something you have; an ideology is something that has you”
– Morris Berman


Det här är ett ganska hastigt och rörigt skrivet svar. På politiskfolisofi.com finns ett mer noggrant och omfattande. Ger lite länkar både till Jesper Ahlins inlägg och svaren:
http://jesperahlin.com/2015/09/01/nej-till-natverket-for-evidensbaserad-policy/
http://politiskfilosofi.com/2015/09/02/randomiserade-kontrollerade-studier-hotar-inte-manniskovardet-ett-svar-till-jesper-ahlin/

http://jesperahlin.com/2015/09/03/kanske-for-natverket-for-evidensbaserad-policy/

http://politiskfilosofi.com/2015/09/03/vi-maste-randomisera-oss-ett-andra-svar-till-ahlin/

Nätverkets artikel i DN från i våras:
http://www.dn.se/debatt/kunskap-maste-ga-fore-ideologi-och-populism/

Annonser

Om nätmobbning, VoF och ”Terry Evans Vänner”

Så! Tänkte skriva nånting igen! Det var ju ganska länge sen sist, och antagligen har världen förändrats totalt sen jag sist såg mig omkring. Såå…. jag tog mig en titt runt på internet och hittade en ny nyhetsportal (den e ny för mig), kallad Newsvoice. Något av vad vi skulle kunna kalla en ”alternativ” nyhetsportal. Så jag klickade runt lite och såg något av ett mönster. Något som skiljer Newsvoice från andra nyhetsportaler. Newsvoice har, om vi jämför med andra nyhetssidor, ett oproportionerligt stort antal artiklar som handlar om just föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF). … intressant. En sökning på Newsvoice med sökordet ”vof” ger sex sidor fulla med artiklar om VoF, medan samma sökning på DN.se eller SVD.se bara ger några få enskilda träffar. Newsvoice måste verkligen gilla att skriva om VoF. Hmmm… undrar vad de skriver för nånting? De kanske är något av en VoF-fanclub?

Låt oss titta på vad de skriver. Här är några rubriker:


Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 14 01
Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 10 59
Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 14 10
Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 11 20
Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 14 29

Intressant. Det är ganska många… så att säga negativt vinklade… artiklar. Bara negativt vinklade faktiskt. Newsvoice har till och med, precis som VoF, börjat dela ut utmärkelsen som årets förvillare. Du kan aldrig gissa vem som fick priset?

Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 08 56

Yepp! Så klart går priset till Vetenskap och Folkbildning själva! Haha, där fick de! Nu vet de allt hur det känns att bli kallad förvillare. Motiveringen består av flera punkter, men mycket kan sammanfattas till att VoF är en dum mobbarförening som är elaka mot folk som tror saker som VoF inte tror på.

De verkar verkligen gilla att skriva om VoF. Här är en ganska bisarr rubrik.

Skärmavbild 2012 02 19 kl 02 11 08

De skriver om att VoF funderat på att byta logga? Vad är det här? De tycks bevaka VoF på samma sätt som skvallertidningarna hänger över kungafamiljen! Är VoF verkligen så intressanta?

Kontentan av vad Newsvoice skriver om VoF är enkel att sammanfatta. VoF är en dålig och antivetenskaplig förening som mobbar sina meningsmotståndare. Asså… jag måste säga att jag själv, som medlem i VoF, inte riktigt känner igen den här bilden som ges. VoF har föreläsningar, workshops, caféträffar, pubkvällar, kanske delar ut några foldrar på stan ibland, men att anordna en mobbingcampanj har jag faktiskt aldrig varit med om. Menmen… det kanske bara är något jag missat.

Jag kanske skulle ta och läsa en artikel lite närmare. Här är den senaste artikeln om VoF, som också angriper förbundet humanisterna på samma sätt. Få se nu… rubriken är…

Skärmavbild 2012 02 20 kl 01 44 41

En VoF-kritisk artikel skriven av Börje Peratt. En snabb wikipedia-sökning visar honom som en ganska okänd TV-producent, regissör, pedagog och journalist född 1949. Han har bland annat gjort filmer, studerat psykologi och pedagogik och varit aktiv inom Riksidrottsförbundet och drivit kampanjen ”a non smoking generation” i Sverige. Jag tror jag gillar Börje Peratt. Han verkar vara en väldigt vettig person överlag. På allvar, om detta var allt jag visste om Peratt skulle jag tycka han verkade bra. Idag är han också skribent på Newsvoice. Kanske har han någon vettig kritik att komma med? Få se nu. Vad skriver han i sin artikel? Jo… han skriver…

För ett drygt år sedan upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål att ta över och placera människan i en mental, fysisk och social tvångströja med antihumanismen tryckt i pannan.

En ond organisation som vill placera människan i en fysisk och social tvångströja med antihumanismen tryckt i pannan? Undrar vilka han syftar på…

Först såg jag den som en harmlös sekt men sedan fann jag att den orsakat svåra skador för människor och karriärer och även har ett avgörande inflytande på viktiga delar av samhällets stöttepelare såsom vetenskap och andlighet…

En sekt… som orsakat svåra skador för människor och karriärer, och har ett avgörande inflytande på viktiga delar av samhället… jaha…

Nu har Harry Martinsonpriset delats ut till en av dessa värsta sortens huliganer och denna surrealistiska bild måste accepteras. Men man måste inte acceptera en fortsättning och lägga sig platt för denna ångvält.

Japp! Han talar om VoF! Den värsta sortens hulliganer!

Det är som att stå på en skolgård och se mobbarna ta över hela skolan. Eller se hur huliganerna tar över idrotten och hur de kränker och förföljer alla andra. När jag upptäckte detta som ett samhällets genomsyrande gift kunde jag inte tiga still.

Jätteintressant. Men… vad gör VoF som är så förfärligt? Jag ser inte alls något sånt här. Ge något exempel kanske? Få se… här är ett konkret exempel på hur VoF beter sig illa.

Vetenskap och Folkbildning och deras systerorganisation Humanisterna, visade sig ha ett ursprung i en Internationell Humanistunion som var de som kapade begreppet och som sedan internationellt spred sin antihumanistiska strategi. Man har lyckats besätta viktiga positioner på högskolor och institutioner och även tagit sig in på medier inte minst Sveriges Public Service (SVT och Sveriges Radio). Internationellt har man styrt WHO in i skamvrån via en direkt scam som låg bakom den påstådda svininfluensanpandemin i syfte att göra miljardvinster på ett ofullständigt vaccin.

Vad?!?! VoF och Humanisterna har varit med och infiltrerat Svenska medier och styrt WHO? De har fabricerat en svininfluensa och gjort miljardvinster på ett fejkat vaccin?! När gjorde dom det??! Och varför fick inte jag vara med!

Man besätter flera internationella organisationer och har ett mer eller mindre intimt samarbetet med strategiska bolag inom läkemedelsindustrin och det gäller även livsmedelsbranschen.
Sannolikt sprider sig tentaklerna in på många andra företag, myndigheter och organisationer.

Och de konspirerar ihop med läkemedel- och livsmedelsbranchen också!! Och myndigheter och organisationer!! Och de har inte ens berättat för mig! nedrans mobbare…

Konsekvensen av detta är att antihumanismen har en struktur och en organiserad grund för en verksamhet som riktar sig mot samhället, miljön och människan.

Anti-humanism är vad Börje Peratt kallar det. Det där som VoF och förbundet Humanisterna håller på med. Antihumanism… vad menar han egentligen med det?

Det som kännetecknar antihumanismen är att man medvetet har upprättat egna regler och sedan avkräver andra att de ska följa order. De har också upprättat koder för hur man ska hantera dem man bekämpar och använder rena handböcker för denna slags lögnaktiga retorik.

De upprättar egna regler och kräver att andra ska följa order? Seriöst?! Han kan inte mena allvar!! Det låter nästan som om Peratt förväxlat VoF med nån ond diktatur.

Berlinmuren föll därför att människor fått nog av förtrycket.

……………………………….!

Samma sak gäller Jasminrevolutionerna kring norra Afrika och i mellanöstern.

Det är inte rättvist! Jag försöker verkligen ta dig på allvar Börje, jag försöker verkligen, men du gör det så svårt för mig!!!!

Börje Peratt, Torbjörn Sasserson (redaktör på Newsvoice) och de andra verkar verkligen tro att VoF är något mer än en skeptikerförening som inte tror på samma saker som de gör, och som verkar för att sprida sin världsbild, precis som de gör, och att de har medlemmar som ibland uttrycker sig starkt på internet, precis som de gör. De verkar på allvar se VoF som en ond konspiratorisk rörelse som, tillsammans med andra liknande organisationer styr västvärlden genom att influera politik, vetenskap, media och utbildning med järnhand! … och samtidigt sysslar med något så lamt som nätmobbning!??!

Och angående mobbning. Vad handlar det där om egentligen? Jo… som jag förstått det rör det sig om dels att medlemmar ibland använder en taskig ton när de uttrycker sig på internetforum. Vilket förståss kan vara dumt. Jag har letat lite efter konkreta exempel på när VoF sysslar med mobbning, och har ett exempel här. Från Börje Peratts blogg. Det här är ganska taskigt. Här kommer det. Håll i er.

Terry Evans tillhör dem som nu utsätts för Vofs förföljelse.

……
Man går in på Terry Evans Vänner på Facebook och några visar där upp ett allt annat än vänligt ansikte. Snarare en fientlig attack.

……
Fler personer går in och saboterar sidan. Dessa figurer påhejas av Per Edman arketypen för självgodhetens ansikte (Tv i collaget) som anklagar Evans för att vara bedragare.

Ja… okej. Det stämmer. Några från VoF har gått in på mediumet Terry Evans facebooksida och skrivit kritiska kommentarer, bland annat länkat youtube-klipp som visar hur cold-reading fungerar. Vilket tydligen inte var okej på den sidan så kommentarerna har blivit bortplockade och de som kommenterat kritiskt blivit portade. Peratt skriver vidare:

Dessa åsiktsförföljare respekterar inte att mänskliga rättigheterna erbjuder oss alla att tänka tycka, tro, samlas och delge varandra vår upplevelser utan att någon får hindra oss. Frågan är hur länge svenskarna ska acceptera deras förtryck.

Nej, det är inte förtryck, inte brott mot mänskliga rättigheter! Några VoF-medlemmar gick in och kommenterade kritiskt på nån facebook-sida, jämför inte detta med åsiktsförföljande, vilket finns på riktigt i vissa länder och är något förfärligt. Det här är bara löjligt. Några personer gick in på Terry Evans facebooksida och använde sin yttrandefrihet, vilket moderatorn på sidan inte gillade och kickade personerna. Sen dess har… sidan varit i fred. Och diskussionerna har gått vidare på VoFs eget forum… Är det här verkligen ett exempel på åsiktsförföljelse?!? Är det ens mobbning?! Nej för sjutton! Det är knappt ens ohyfsat!

Sen… en sak angående nätförföljelse… historien om Terry Evans facebooksida fortsätter mycket märkligt. Börje Peratt har efteråt hängt ut några av dem som kommenterat på sin blogg, med personuppgifter och kallat dem anti-humanister och … jaja… ni vet… samma trams som ovan. Bland annat innehavaren av bloggen Kritiska Nyheter hängdes även ut med uppgifter om arbetsgivaren och Börje Peratt kontaktade även denna och frågade huruvida hans beteende var okej(!!). Läs bloggens inlägg om detta, det är helt galet! Hur fasen har de mage att gnälla nätmobbning när Börje själv håller på med sådant här!?

Några talande kommentarer från facebooksidan:
Skärmavbild 2012 02 20 kl 21 42 15
Skärmavbild 2012 02 20 kl 21 42 22
Skärmavbild 2012 02 20 kl 21 42 56
Skärmavbild 2012 02 20 kl 21 39 53
WTF!?! Vem var pratade om att man inte skulle syssla med mobbning och förföljelse nu igen!?!

Asså… det här håller inte. Dags att prata klarspråk.

Börje Peratt, Torbjörn Sassersson, ni andra på Newsvoice, VoF kanske inte är överens med er världsbild. VoF är era meningsmotståndare, tveklöst. VoF tycker att ni har fel, precis som ni tillbaka anser att VoF har fel.

Varje år utser Vetenskap och Folkbildning utmärkelserna ”årets folkbildare” och ”årets förvillare” syftet är, antar jag, att väcka debatt och göra ett ställningstagande. Antagligen av samma anledning som ni på Newsvoice delar ut ert förvillarpris.

I grunden är vi nog ganska lika. Vi bryr oss, precis som ni, om att saker ska gå rätt till och blir upprörda om någon gör fel eller luras. Men vi har olika idéer vi accepterat som sanning och därför krockar vår världsbild ibland. Det gör mig illamående att se någon sjukt jälva hemsk människa har mage ta betalt för att låtsas prata med en sörjande familjs avlidna barn. Antagligen på samma sätt som ni blir sura av att se oss skeptiker kalla en suverän behandling som homeopati för bedrägeri.

Men inse att ingen av oss kränker den andres mänskliga rättigheter. Inte det minsta! Vi använder våra egna! Vi säger ”Nej ni har fel, så här är det!” . Ni svarar med ett ”Neeej! Så här är det! Ni har fel!”. Vi säger ”OMG! Ni har jättefel!” och ni svarar med ”Inte! Ni har mest fel i hela världen!!!”. På så vis kan vi ha en intelligent diskussion och finna samförstånd.

Varken VoF eller Humanisterna vill inte på något sätt förbjuda folk från att tro vad de vill! Precis som ni inte vill tvinga folk att tro något! Vi säger båda vad vi tror är rätt! Vi är ärliga med varandra och säger sanningen precis som vi ser den! Och på så vis kan vi lära oss saker av varandra!

NewImage

Jag har dock på allvar svårt att ta Newsvoice seriöst. Det känns lite som om jag tar en troll-artikel på alldeles för stor allvar. Jag menar… hela grejen med VoF styr läkemedelsindustrin och de förtrycker västvärlden är bara lite för absurt.

Asså… bara idén att kritiska kommentarer på Terry Evans facebooksida skulle vara mobbing och förtryck är löjligt. Jag vet faktiskt inte hur kommentarerna sett ut, jag har kollat runt på sidan och kanske är några bortplockade. Men de skeptiska kommentarer jag såg var väldigt milda faktiskt. I stil med ”Lyssna på skeptikerpodden där de pratar om Terry”, ”Vilket nytta kan medium göra egentligen?” eller ”Ni vet att det inte är på riktigt va?”

Överlag var det en rätt positivt stämning. Och om man bortser från en och annan kommentar från Peratt är det mestadels ”ljus och kärlek”, ”Terry e bäst” eller typ
Skärmavbild 2012 02 20 kl 13 40 41
Skärmavbild 2012 02 20 kl 13 41 10
Skärmavbild 2012 02 20 kl 13 49 19

Skärmavbild 2012 02 20 kl 13 46 01

Jag vet inte vad som hänt på Terry Evans vänner. Kanske har skeptiker faktiskt betett sig riktigt illa. Jag vet inte vad VoF och Humanisterna gjort för att uppröra Börje Peratt och Torbjörn Sasserson till vansinne. Kanske har några medlemmar faktiskt betett sig riktigt illa.

Jag vet inte. Vad jag sett har VoF påstått att Terry Evans inte har mediala krafter på riktigt, och det är inte mobbning. Det är att ärligt säga vad man tror, och bry sig om andra så pass mycket att vilja berätta det för dem.

Kanske har något hänt som faktiskt ger Börje Peratt en anledning att spela ut rejält. Kanske är det så. Men att skrika mobbning, konspiration, förtryck, brott mot mänskliga rättigheter, och sedan hänga ut folk offentligt, och kontakta deras arbetsgivare, är bortom all rimlighet. Faktiskt. Sluta med det. På allvar. Det är inte kul längre.

Jaja… nu har jag tagit ut mig så mycket att jag säkert inte orkar skriva något på månader. Men, eftersom jag inte vill vara en mobbare låter jag Börje Peratt få sista ordet trots allt.

Skärmavbild 2012 02 20 kl 22 10 57
Yepp, oväridga dialog är ni verkligen. Jag klickar ”gilla”, stänger av datorn och går och lägger mig! Det finns viktigare saker att göra än att ge sig in i fåniga internet-flamewar.

Mer om Terry Evans Vänner historien:
http://faktoider.blogspot.com/2012/01/galningar-12-terry-evans-vanner.html
http://www.vof.se/blogg/terry-evans-ar-en-bedragare/
http://humanistbloggen.blogspot.com/2011/11/aftonbladet-kartlagger-pastadda-mediet.html

Dags att prata Sverigedemokraterna

Skärmavbild 2011 04 16 kl 22 14 51

Såg den här löpsedeln i veckan. Sverigedemokraterna är uppe i över 8%. På allvar? Ja, enligt undersökningsföretaget Yougov är de Sveriges fjärde största parti. Vad hände? De var ett litet fånigt enfrågeparti som bara missnöjesröstare eller rasister röstade på för bara några år sedan. Kanske inte så förvånande ändå, trenden är väl ganska tydlig. Högerpopulistiska partier växer fram överallt verkar det som. I Finland ser vi ”Sannfinländarna”, i Sverige ser vi Sverigedemokraterna och i resten av Europa ser vi liknande partier som jag inte vet vad de heter.

Måste säga att när vi pratar politik så vet jag förhållandevis lite och har antagligen fel. Men jag har funderat lite på det här och skriver ändå.

Jag skulle aldrig försvara Sverigedemokraterna. Jag ogillar Sverigedemokraterna lika mycket som du, eller så kan man kanske inte skriva längre, jag ogillar Sverigedemokraterna lika mycket som 92% av Sveriges befolkning. Uppskattningsvis.

SD kom in i riksdagen i höstas med god marginal och har tydligen ökat i stöd sedan dess. Hittills har de ignorerats flitigt och samtliga andra riksdagspartier har aktivt tagit avstånd från dem och vägrar samarbeta med dem om någonting. Men hur länge går det? SD vinner ju ökat folkligt stöd och kommer antagligen nästa val vara alldeles för stora för att ignorera i riksdagen.

Hur gick det till? Vi som var emot Sverigedemokraterna, gjorde vi något fel? Kunde vi ha gjort något annorlunda? Vad var vår strategi egentligen? Jo… vi kallade Sverigedemokraterna för rasister regelbundet. Ganska ofta faktiskt. Media kallade dem för rasister, andra politiker kallade dem för rasister, vi alla kallade SD för rasister, ibland kallade vi dem även för nazister och jämförde dem med Hitler och nazi-tyskland. Vad mer kunde vi ha gjort? Om inte det gamla ”jämför-din-moståndade-med-Hitler-knepet” fungerar, vad ska vi då göra?

Grejen är att Sverigedemokraterna inte själva kallar sig för rasister eller nazister. Eftersom de inte är det. SD är ett nationaliskt parti som är emot invandring. Och där har de tappat min röst för länge sen. Men vi kan inte beskylla dem för att vara rasister när de själva säger sig vara emot rasism. Att tilldela någon en åsikt och sen argumentera emot den är ett billigt debatt-knep och – de som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna ser igenom det! Ska vi bemöta SD måste vi bemöta den politik de verkligen förespråkar.

Och kom ihåg att jag inte försvarar Sverigedemokraterna. Jag vill inte heller se dem i riksdagen, men inse dock att deras ökade stöd inte nödvändigtvis innebär en nazi-appokalyps.  Och inse att det inte lönar sig att kalla dem rasister.

Skärmavbild 2011 04 16 kl 22 19 52

Medan vi alla försvarade oss mot en halmgubbe smög de riktiga Sverigedemokraterna in i riksdagen.

linje b-s.jpg

http://www.metro.se/nyheter/sd-fjarde-storsta-parti-i-sverige/EVHkdl!cKfgTcUBF7iy/

Dalai Lama – ulv i fårakläder?

Dalai Lama är i Sverige i helgen. Eller Tenzin Gyatso, som han egentligen heter, eller ”Hans Helighet” som han själv vill kallas, den 14e Dalai Lama, en spirituell ikon för den österländska buddismen och en symbol för hoppet om ett Tibet fritt från Kinas ockupation. Dalai Lama har för de tibetanska buddisterna rollen som både en politisk och religiös ledare, även om han saknar politisk makt sedan 1959 då han fått fly från sitt hemland efter ett misslyckat uppror mot den kinesiska ockupationsmakten.

NewImage

Idag ses herr Lama oftast en symbol för pacifism, buddism, visdom, godhet, harmoni och österländsk spiritualism. En image han gärna marknadsför, ofta med stöd från hollywoodstjärnor. Han föreläser, diskuterar, skriver böcker, tar emot välrespekterade fredspris och är en allmänt mysig symbol för allt som är gott i världen.

Jag är själv inte buddist, men det är svårt att inte beundra vad han står för. Men som så ofta när det handlar om politiska och religiösa ledare finns det bakom ett budskap om fred och broderskap  en dold mörkare sida som inte skyltas till allmänheten. Och som vanligt när det handlar om religiösa ledare handlar den första ledtråden om sex.

Skärmavbild 2011 04 15 kl 17 53 43

Den här rubriken från DN.se följs av en artikel som beskriver Laman som något av en homofob och även motståndare till alla former av sex som handlar om andra kroppsdelar än könsorganen (varför är religioner så besatta av folks sexliv egentligen?). Han är även starkt motståndare till all abort, såvida det inte handlar om ett barn som riskerar att bli efterblivet!!!

I artikeln kan vi även läsa om Lamans tro på att mänskligt lidande beror på ”våra egna missgärningar och misstag”, vilket innefattar att offer för naturkatastrofer bara råkat ut för universums eget system av rättvisa och har sig själva att skylla. Kort sagt, han tror på karma. Under en intervju 2004 tvekade han inte att säga att barn som lider har fått sitt rättvisa straff på grund av dålig karma. Strax efter att han yttrat dessa ord sprang en av hans assistenter fram och pratade några hastiga ord på Tibetanska och Dalai Lama rättade sig själv snabbt – ”Bara buddister straffas av karma!” (…jaså, varför då bli buddist från första början är ju frågan?)

Dessa inställningar kan på flera sätt liknas vid påvens, påven är emot abort, vill kontrollera sina undersåtars sexliv och har även en tro på att det onda i världen kommer av tidigare generationers synder (i påvens fall arvssynden). Påven får dock inte lika mycket stöd från allmänheten. Och det är klart. Dalai Lama är trots allt en man som förespråkar fred och godhet i hela världen. Och han har ingen pedofilskandal på halsen. …eller jo, kanske lite. Det finns mer och värre saker om vi gräver djupare i Dalai-Lama-regimens mörkare historia.

För det finns en massa mindre smickrande saker kring den tibetanska regimen som Dalai Lama stått för. Vad Lama har dock är en roll som evig diktator över Tibet. Enligt tibetansk tro återföds Dalai Lama efter sin död gång på gång i ny skepnad och kommer tillbaka för att för alltid härska över Tibet. Och Tibet under Lama-regimen har varit allt annat än det harmoniska och fredligt buddistiska land fritt från materialism och egoism som många inbillar sig att det varit.

Tibet under Kinas regim må ha varit en ond förtryckarregim, men… under Dalai Lamas regim innan kina tog över var det om något ännu värre. Det var en grym diktatur och teokrati med en liten härskande klass av munkar som hade rätt att göra i princip vad de ville med sina undersåtar. De tog barn från sina familejer och placerade dem i klostren för att användas som… allt möjligt… de våldtogs bland annat. Straffen för olydnad inkluderade tortyr och smärtsamma avrättningar. Slaveri var väl utbrett och det motiverades med att de som blivit slavar förtjänat det på grund av, just det, dålig karma från tidigare liv. Munkarna och Dalai Lama hade dock utmärkt karma och förtjänade allt de fick. Ett system som var slående likt ett medeltida europa.

Efter att Kina tagit över landet avskaffades slaveriet helt, sekulära skolor startades vilket stoppade klostrens monopol på utbildnin, arbetslöshet och tiggeri minskade och större städer fick tillgång till el och rinnande vatten. Vid det berömda upproret 1959 då Dalai Lama till sist drevs på flykten var det främst överklassen som revolterade, eftersom deras ställning och makt hade minskat rejält. Kom ihåg, jag uttalar inte mitt stöd till Kinas regim, den är förfärlig den också, men jämfört med Dalai Lama regimen som fanns innan verkar det faktiskt vara det bättre alternativet.

En mer utförlig beskrivning av Tibet och Lama-regimens mörkare sidor kan läsas här.

linje b-s.jpg

Men Dalai Lama idag då? Kan ha verkligen skyllas för detta? Han tillträdde trots allt 1950, samma år som Kina tog över. Kan han beskyllas för vad hans företrädare gjort?

Om vi ska tro på den Tibetanska Buddismens läror så, ja! Han är samma person som reinkarnerats för att fortsätta härska, samma person som i generationer tyraniserat Tibet.

Men… det ska vi förstås inte tro på. Så kan han beskyllas? Nja inte direkt. Dock har hans mål länge varit att ”befria Tibet” genom att återinföra Dalai-Lama-regimen och komma tillbaka till en styrande position och sitt gigantiska palats i Lhasa. När vi stöttar Dalai Lama med kampanjer om att ”befria Tibet” bör vi kanske tänka en gång extra om vi verkligen vill stötta Dalai Lamas återkomst till  makten.

I år hände dock en lite oväntad vändning. Jag hade missat detta förut, det är tydligen en månad gamla nyheter. Aftonbladet rapporterar idag att Dalai Lama under sitt sverigebesök uttalat att han avslutar sin roll som politisk ledare för Tibet (i exil). De skriver:

”76 år gammal tycker han nu att det är dags att sluta.

– Jag tycker att det är hög tid för en förändring. Jag avslutar den här 400 år gamla traditionen frivilligt, glatt och stolt, sa Dalai lama – och förklarade att han enbart vill verka som andlig guru för ett självständigt och demokratiskt Tibet.”

Så…. om jag tolkar detta rätt avsäger sig Dalai Lama inte bara posten som politisk ledare, utan avslutar även Dalai-Lama-traditionen. Han kommer alltså inte återfördas som ny Dalai Lama? Och han kommer nu jobbar för ett självständigt och demokratiskt Tibet? Detta bör betyda ett Tibet fritt från både maoistisk och buddistiskt grundad tyranni.

Kina håller sig dock mer skeptisk till Dalai Lamas avgång. Från DN.se

– Han har ofta talat om att dra sig tillbaka de senaste åren. Jag tror att detta är en av de manövrer han ägnar sig åt för att lura det internationella samfundet, sade UD-taleskvinnan Jiang Yu till journalister.

Den 14e Dalai Lama har flera gånger uttalat sitt mostånd mot sina företrädares grymma regim och säger sig själv stödja ett demokratiskt Tibet. Och det vill vi väl alla? Det innebär dock ett Tibet som varken styrs av Kina eller av en Dalai Lama!

linje b-s.jpg

Den siste Dalai Lama är kanske inte en ”ulv i fårakläder”. Möjligen är han en homofob med en ganska respektlös tro på att buddister som far illa ut har sig själva att skylla, men mest av allt är han en gammal man som reser runt och förespråkar godhet, harmoni och medkänsla, saker som vi alla kan skriva under på.

Han må inte vara det perfekta helgon som vissa påstår, men det är å andra sidan ingen, och det är möjligt att han blivit nästa grymma diktator i Tibet om inte Kina tagit över landet, men idag är han mestadels harmlös och kanske… kanske till och med ett gott inflytande till Tibets frihetsrörelse.

linje b-s.jpg

Mer läsning:

http://www.michaelparenti.org/Tibet.html
http://www.nyhetskanalen.se/1.2096772/2011/04/13/dalai_lama_kommer_till_sverige
http://www.expressen.se/ledare/1.2403268/johannes-forssberg-ingen-mys-gubbe
http://jinge.se/mediekritik/avsloja-dalai-lama.htm
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dalai-lama-i-sverige-igen

Mer tips:
Ett Bullshit-avsnitt om bl.a. Dalai Lama

Ett skeptoid-avsnitt om TIbet:
http://skeptoid.com/episodes/4111

Ny Generation hade kunnat vara asbra om…

Jag minns när den kristna skolföreningen ”Ny Generation” startades. Det var 8 år sedan. Jag gick på gymnasiet. Den kristna skolföreningen som fanns tidigare kallad CIA (christians in action) bytte namn till Ny generation. Själv brydde jag mig inte om dem ett smack. Nu läser jag om dem i Expressen:

Skärmavbild 2011-01-08 kl. 12.04.45.png

Det har tydligen gått bra för Ny Generation. Över 10 000 medlemmar och massor av pengar i stadsbidrag. En ”nykonservativ” våg bland unga? Tydligen har även Sveriges Radio gjort ett repportage om Ny Generation och visar precis som artikeln i Expressen en föga smickrande bild av skolorganisationen. Ny generation beskrivs som fanatisk, missionerande, indoktrinerande och som om de ställer orimliga krav på ungdomar som ska sprida kristen tro i skolan.

Är det en rimlig bild av Ny Generation? Jag har ingen aning, antagligen kan deras entusiastiska budskap upplevas som fanatiskt och visst sysslar de med missionering i meningen att sprida sin religion. I en nu borttagen youtube-video säger Joakim Lundqvist, medlem i Livets Ord och grundare till Ny Generation, såhär:

Videoklipp med Joakim Lundquist.jpeg
”– Får man höra om Jesus när man är 14, 15, 16, 17, 18 år, då hinner ju Guds ord ligga där och gro mycket längre, än om man för första gången skulle få höra det när man är 50, 60, 70 år. Det är också en fantastisk anledning till att skolorna är så viktiga.” (källa: SR artikeln)

Sant. Det låter faktiskt i mina öron lite som en fanatisk, missionerande och indoktrinerande organisation. Och de får massor av pengar från ungdomsstyrelsen. Men det är inte allt… det är inte vad som stör mig mest…. det jag irriterar mig mest på är att de faktiskt gör bra saker!

Ny Generation bjuder på semlor, kanelbullar, arbetar emot mobbning och utanförskap, ordnar konserter, ”kram-rutor” mm. De gör massor av saker som en bra skolorganisation gör! På sätt och vis GILLAR jag Ny Generation! Jag tror de gör ett bra jobb! Men… de har ett baggage…

Jag hade velat att det fanns en skolorganisation som Ny Generation utan religiöst inslag. Utan kristet budskap. Utan tro på något som är omöjligt att tro, utan anklagelser om synd, utan hot om straff efter döden för de som gör fel, utan nedvärderande syn på homosexuella, utan lydnad under en allsmäktig gud som man aldrig riktigt vet vad han vill eftersom han inte säger något men som du ändå ska be till, utan krav på att sprida en löjlig tro… bara… bara de bra bitarna. Bara gemenskap, glädje, semlor och bra socialt arbete!

Alla bra saker Ny Generation gör är rent sekulära aktiviteter. Det gäller även kyrkor och församlingar överlag. Det är som om de har en bra idé om hur vi ska leva och bete oss mot varandra men de har en stor slemhög fastkletad runt ena benet som de måste dra med sig vart de än går. De gör massor av bra saker, men den där slemhögen ska också vara med hela tiden och förstör allting lite grann. Men de vägrar erkänna att slemhögen är en belastning utan påstår att den är orsaken till allt som blir bra, men inte kan skyllas på om något går fel. Utan den hade Ny Generation bara varit en bra ungdomsorganisation som gjort ett bra arbete på skolorna.

Vad säger våra partier om ”pengar till sockerpiller”?

Skärmavbild 2010-09-15 kl. 20.33.26.png

I början på månaden publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter om den antroposofiska kliniken Vidarkliniken. Vad antroposofi verkligen innebär eller varför artikeln är kategoriserad under kategorin ”självmord” har jag ingen aning om. Vad artikeln berör är däremot intressant. Vidarkliniken använder sig nämligen av flera alternativmedicinska preparat som saknar vetenskapligt bevisad effekt däribland homeopati.

Och nu kanske du säger:

”Okejdå! Men vad är så speciellt med Vidarkliniken, då? Det finns ju mängder av alternativmedicinska kliniker i landet. Visst kan väl folk få slänga sina pengar på behandlingar som inte fungerar, om de nu vill! Det är ju i alla fall ingen som tvingar mig att betala!”

I det här fallet, jo! Precis som titeln hintar om har Vidarkliniken sedan 1993 statligt bidrag. Skattebetalare hjälper till att finanisera Vidarkliniken.

”Va? Hur kan de göra så? Måste inte läkemedel bygga på vetenskapliga bevis för att få statliga bidrag?”

Jo, i vanliga fall, men Vidarkliniken har fått dispens…

”Vaddå dispens? Så de måste inte visa att deras läkemedel fungerar för att få skattepengar till sin verksamhet?”

Näe, precis!

”Det låter ju jävligt konstigt!”

Ja, det tycker artikelförfattarna också. Det var det som i princip var deras poäng. Nåja! Till saken. Det var min kompis som kom på idén att maila alla riksdagspartier för att kolla vad deras syn på Vidarklinikens statliga bidrag var. Vi knåpade ihop ett mail och mailade alla riksdagspartier inklusive Sverigedemokraterna. Mailet såg ut så här:

——————-
Hej ((partinamn el. person))

Vi har några frågor om hur skattepengar används inom sjukvården.

Som nyligen belysts på DN debatt (http://www.dn.se/debatt/skattebetalarnas-pengar-ska-inte-ga-till-sockerpiller-1.1165857) går skattepengar till stöd för Vidarkliniken, som är känd för att använda och sälja medicinska preparat som saknar bevisad effekt. Detta och det att Vidarkliniken i över 20 år har fått dispens från att inte behöva hålla sig med vetenskaplig bevisning för sina preparat, vilket vi vanligtvis förväntar oss av läkemedel.

* Vad för syn har (partiet) på vetenskaplig bevisade mediciner jämfört med ”alternativ” medicin?
* Hur ser ni på den framtida relationen mellan allmänvård, skolmedesin och alternativmedesin?
* Om ni fick makten, hur skulle ni gå tillväga med det statliga stödet som ges till Vidarkliniken och deras dispens från att behöva hålla sig till vetenskapligt bevisning?

Hälsningar Arne och Gustaf
—————————–

Idag har alla utom Miljöpartiet svarat. Miljöpartiet är nog de som gjort sig kända för att vara mest vänligt inställda till alternativmedicin så det var synd att inte höra av dem ännu. Annars var svaren ganska typiska ”politikersvar” som verkar stå på båda sidor i frågan och jag har inte märkt någon ”blockskillnad” i frågad direkt. Och jag analyserar inte svaren djupare än så. Det får du göra själv. Nedan följer här nedan fullt utskrivna.

Min egen uppfattning är förstås att sjukvård är viktigt och om vi ska använda våra begränsade skattepengar till sjukvård ska vi absolut se till att de går till behandlingar som fungerar. Vill Vidarkliniken ha statligt bidrag måste de hålla sig till behandlingar som fungerar även i vetenskapliga studier. Inte en skattekrona till homeopati!

Här är svaren:

————————————————

Från: Centerpartiet <centerpartiet@centerpartiet.se>
Datum: 10 september 2010 14:05
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: ”xxxxxxxxxxxxxx

Hej!

Tack för ert mail!

Det finns ett stort intresse för alternativ och komplementär medicinsk verksamhet i Sverige. Precis som när det gäller vanlig medicin har samhället ansvar för att kvalitet och säkerhet tillgodoses också på det alternativmedicinska området. Många människor tilltalas av komplementärmedicinens helhetssyn på patienten och efterfrågar andra behandlingar än de som ges inom den s.k. skolmedicinen. I fråga om bemötande och helhetssyn på patienten har skolmedicinen mycket att lära av komplementärmedicinen och ifråga om krav på vetenskaplighet gäller det motsatta. Centerpartiet vill uppmuntra till ökad förståelse mellan de olika aktörerna, för patientens skull.

Det är viktigt att de behandlingar som ges till en patient uppfyller lagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samhällets resurser ska bara användas till metoder som bevisligen ger effekt. Mer forskning behövs inom det alternativmedicinska fältet. Även alternativmedicinska metoder kan vid fel hantering, t.ex. av dem som tillräcklig kunskap, vara verkningslös eller rent av riskfylld. Därför är det viktigt att det finns fungerande tillsyn så att ingen patient kommer till skada.

Att registrera alternativmedicinska läkemedel är en lång och dyr process. Centerpartiet vill ha en gemensam godkännande- och registreringsprocess för homeopatika och traditionellt växtbaserade läkemedel samt växtbaserade läkemedel inom hela EU. Genom att införa ett centralt register hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA så skulle ett alternativmedicinskt läkemedel som är registrerat i ett EU-land och som finns i registret hos EMEA också få säljas/användas i Sverige. Detta skulle underlätta godkännandet av alternativmedicinska läkemedel.

Centerpartiet har tillsammans med Allians för Sverige genomfört den största satsningen på forskning någonsin där medicinsk forskning är ett prioriterat område. Över en halv miljard kronor har avsatts till medicinsk forskning. Även alternativmedicinska forskningsprojekt kan ansöka om bidrag ur forskningssatsningen.

Centerpartiet vill öka förståelsen mellan dem som arbetar med alternativmedicin och de som arbetar inom skolmedicinen, så att inte patienterna kommer i kläm. Vi vill ha mer forskning inom det alternativmedicinska fältet samt  påskynda framtagandet av en gemensam hantering av alternativläkemedel inom hela EU.Centerpartiet –

Med vänlig hälsning

Mikaela Munck
Politisk sakkunnig
Centerpartiet – Alliansens Gröna Röst

———————————————-

rån: Björn Ljung <bjorn.ljung@liberal.se>
Datum: 10 september 2010 10:07
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxx

Hej Arne och Gustaf!

Folkpartiets syn på samhällsfinansierad vård är att den ska vila på
vetenskaplig grund och vara av beprövad erfarenhet.

Alternativmedicin är ett vitt begrepp. Om man inkluderar kiropraktik, naprapati
och medicinsk massage så säger vi inte kategoriskt nej till alternativ medicin.
Ingen av dessa är evidensbaserade. Men vården ger ändå effekt för vissa
patienter, t ex vissa som drabbas av ryggskott kan få hjälp av kiropraktor
eller av naprapat.

Det är svårt att förutse hur framtiden ska se ut för den del av
alternativmedicin som utgörs av t ex kiropraktik och naprapati. Mycket tyder på
att dessa kommer att fortsätta att utvecklas och kunna bidra till vårdens
utveckling för vissa patienter.

Om ni med allmänvård menar förebyggande vård eller egenvård så kommer det att
få ökad betydelse i framtiden. På frammarsch är till exempel den vetenskapliga
diskussionen om s k ”functional food”. Några stora frågor är naturligtvis att
fortsätta försöka förmå rökare att sluta röka och att förbättra matvanorna så
att fetman inte fortsätter att öka och därmed t ex ökningen av diabetes.

När Vidarklinikens dispens går ut nästa gång, t ex när det gäller deras
användning av icke evidensbaserade läkemedel och frågan om de lyckats få några
av läkemedlen godkända, får vi ta ställning till stödet till Vidarkliniken på
nytt.

Med vänliga hälsningar,

Björn Ljung
Folkpartiets valcenter
020-53 53 53

——————————————————-

Från: Nya Moderaterna <Nya.Moderaterna@moderat.se>
Datum: 12 september 2010 20:53
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hej och tack för Ert mejl Arne och Gustaf,

Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda fall.

För oss moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet. Som patient skall man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och sjukvården som erbjuds i Sverige skall därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad metod. När funktionen hos alternativ medicin utforskas kan vi få nya former av behandlingar med kända egenskaper.

Alla som vill har i dag möjlighet att söka sig till olika former av komplementärmedicinska behandlingar, så länge behandlingarna inte står i strid mot de lagar och regler som finns på området. Den som väljer att göra det får dock betala för behandlingarna själv. Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den vård som ingår i den skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet med vetenskap och beprövad metod.

Med vänlig hälsning,
Peter W – Politisk sekreterare
—————————————————————
Från: Sverigedemokraterna Infomail <info@sverigedemokraterna.se>
Datum: 12 september 2010 22:13
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hej!

Vi menar att skattemedel bör gå till den vård som är bäst enligt beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det blir upp till tjänstemän att avgöra vad som faller inom detta och ej.


Med vänlig hälsning

Eric
Sverigedemokraternas informationsavdelning

 

—————————————————————-

Från: Brevsvar <brev.svar@kristdemokraterna.se>
Datum: 14 september 2010 08:43
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxx


Hej Gustaf och Arne,
tack för era frågor!

Regeringen beslutade under 2008 att ställa villkor på Vidarkliniken. Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.

Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009.

För att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelssubventionen krävs vetenskapliga bevis och evidens. I takt med att alternativa preparat uppfyller kraven upphör de ju med att vara alternativa.


Vi ser en framtid där mer av komplementär medicin används.


Vänliga hälsningar


Kristdemokraterna


Påverka samhällsutvecklingen, bli medlem:

—————————————————————-

Från: <socialdemokraterna@riksdagen.se>

Datum: 2010 9 15 11:16
Ämne:
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hej
Tack för ditt mejl.
Vi socialdemokrater är fullt på det klara med vad som gäller när det gäller
kravet på att sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
att läkare och sjuksköterskor som inte jobbar enligt detta kan (och ska)
bli av med sin legitimation.
Vi kommer inte att ändra på detta fundament i sjukvårdens uppbyggnad.
Sverige får nog anses mer noga på denna punkt än många andra länder.
När det gäller Vidarkliniken jobbar de med en dispens som de fått av den
borgerliga regeringen för att anpassa sig till gällande regelverk. Vi har
ingen insyn i hur detta arbetet fortskrider. Krav har ställts på
Vidarkliniken som vi utgår från att de tänker uppfylla.
Det rödgröna samarbetspartierna presenterade en gemensam rapport (Vård i
världsklass) i Almedalen juli 2010 om den framtida vården och vilken
politik man vill föra i regeringsställning. I rapporten finns ett kort
avsnitt om integrativ medicin som lyder så här:
”G. Integrativ medicin
En stor del av befolkningen använder sig av komplementära eller
alternativmedicinska
metoder vid sidan av besök i sjukvården. Det kan t.ex. gälla besök hos
kiropraktorer,
naprapater eller akupunktörer. Människor gör ibland dessa besök i stället
för besök hos
traditionell vård, ibland görs parallella besök. Det är inte alltid
människor berättar om dessa
behandlingar i vården, eftersom man utgår från att det är separata världar.
Det är problematiskt både för patienter och för sjukvården. För patienter
eftersom olika
behandlingar kan påverka varandra och förändra effekterna av dessa.
Sjukvårdspersonal
behöver för att få en helhetssyn på en patients hälsotillstånd och
behandling veta vilka
komplementära eller alternativa metoder som patienten eventuellt använder.
Samtidigt vill
man kunna bidra till behandlingar som ger största möjliga sammantagna
effekt för patienten.
Det finns behov av en diskussion om hur konventionella och komplementära
metoder vid
behov kan integreras på ett bättre sätt. Det brukar uttryckas med begreppet
integrativ
medicin. Kravet är att all sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad
erfarenhet.
VI VILL
• Låta utreda förutsättningarna för att bygga broar mellan konventionella
och
komplementärmedicinska behandlingar. En av flera viktiga aspekter som ska
belysas i en
sådan utredning är patientsäkerheten.”
Vänliga hälsningar
Ulla Loord-Gynne
Brevsvar
Socialdemokraterna
—————————-
Från: Lina Hultman <lina.hultman@riksdagen.se>
Datum: 13 september 2010 11:02
Ämne: Svar från Vänsterpartiet
Till: xxxxxxxxxxx
Hej och tack för era frågor!
Så kallad integrativ medicin innebär att metoder hämtade från olika alternativa eller ”komplementära” medicinska traditioner integreras med den etablerade medicinen. Alternativ eller komplementär medicin är samlande begrepp för en stor mängd behandlingsmetoder och läkemedel som har det gemensamt att deras effektivitet inte är vetenskapligt påvisad. Vissa saknar varje form av vetenskapligt stöd, som homeopati och kristallterapi.
För andra, som akupunktur och kiropraktik, finns det ett visst stöd för en begränsad effekt, framför allt som smärtlindring. Örtpreparat kan innehålla verksamma substanser, men har inte genomgått samma kontroll som läkemedel och kan vara skadliga om de används felaktigt. Den lindring som många människor onekligen upplever av dessa metoder kan i regel förklaras som placebo. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kallade alternativa eller komplementära metoder ska inte förekomma med mindre än att det finns vetenskapligt hållbara belägg för att de fungerar och är säkra. I den mån det gör det kommer de att upphöra att vara ”alternativa” och införlivas i  den traditionella, vetenskapsbaserade medicinen.
Huruvida Vidarkliniken även efter en valseger skulle få fortsatt ekonomiskt stöd kan jag idag inte svara på.
Med vänliga hälsningar
Lina Hultman
Politisk sekreterare
Vänsterpartiet
08-786 51 59
0703-69 05 41

linje b-s.jpg

Länkar:

*Debattartikeln i DN kommer från förbundet ”Vetenskap och folkbildning” och skulle kunna beskrivas som sveriges skeptikerförbund.

* Vi har också mailat svaren till Skeptikerpodden. En svensk podcast som ifrågasätter pseudovetenskap, vidskepelse och övernaturliga fenomen. Den är helt fenomenal och se till att lyssna på den!

* Vidarklinikens svar på debattartikeln. Och VoF;s svar tillbaka.

* En annan debattartikel om vidarkliniken i DN (gammal men relevant)

* Vad är då antroposofi? Läs hos antroposofiska sällskapet! Eller på wikipedia!

”Men kom igen!  Jag fattar fortfarande inte vad antroposofi är! Det är så mycket text i de där länkarna! Kan du inte sammanfatta det lite kort?”

Hmmmm…. Antroposofi är typ som den här bilden:
AdviceDog.2009-05-03.01-29-47.2009-05-03.04-52-21.jpeg

”Vad menar du?? … den där bilden säger mig ingenting??!”

Bokbål och ironi!

Skärmavbild 2010-09-09 kl. 18.51.38.pngSkärmavbild 2010-09-09 kl. 18.52.12.pngSkärmavbild 2010-09-09 kl. 18.52.32.png6c372a-dove-world-outreach-centerp.jpeg

Pastorn i den här religiösa gruppen planerar att bränna koranen den 11e september i syfte att visa muslimer att han ogillar deras religion ofantligt mycket eftersom den inspirerat terrorism.

Skärmavbild 2010-09-09 kl. 19.01.15.png OCH FÖR ATT DEN ÄR DJÄVULENS VERK!

Just det ja, Islam är djävulens verk också, hälsar pastor Terry Jones.

linje b-s.jpg

Muslimer tycker förstås att det här är alldeles uppåt väggarna. ”Bränna koranen är fel!” tycker de. ”Sluta bränn koranen” ”Det är fel att bränna koranen” ekar deras rop.”Förbjud att bränna koranen!” ”Koranen är en symbol för islam!” ”Det här är en attack mot alla muslimer!” menar muslimerna. ”Det är fel att bränna en symbol!”

Och ut springer de och ordnar ännu en demonstration!

Skärmavbild 2010-09-09 kl. 19.09.48.png

Och ironin sprudlar!

 

 

 

linje b-s.jpg

 

Länkar:

 

Vem bryr sig om Wikileaks grundare är våldtäcktsman?

Julian Assange har som alla vet gjort sig ovän med makthavare från världens alla hörn med sin brilljanta sida Wikileaks som publicerar hemligstämplade dokument som lyckats läcka ut och fungerar som en kanal där dessa dokument kan publiceras anonymt.

Jag gillar Wikileaks. Jag har den lite naiva uppfattningen att i ett demokratiskt samhälle ska regeringen inte ha hemligheter för folket. Vi, folket, är våra politikers arbetsgivare och de jobbar för oss. De ska därför inte undanhålla information från allmänheten som de har i uppgift att representera. Ett öppet politiskt system där alla kan granska de beslut som tas och förslag diskuteras ser jag som en självklarhet i en demokrati. Därför tycker jag att Wikileaks gör ett bra jobb och spelar en viktig roll.

Idag har rubriker som dessa dykt upp över hela media:

wikileaks.jpg

Och konspirationsteorierna är såklart igång redan innan jag hunnit läsa klart rubriken. Det är ju självklart att han blivit ditsatt! Mäktiga män i hela världen vill åt Julian Assange innan han avslöjar deras mest hemligtstämplade hemligheter! Samtidigt som maktavare från hela världen vill stoppa wikileaks anklagas deras grundare för ett av de brott som skadar ditt anseende mest. En slump!?

Nja… låt oss ta av foliehatten en liten stund och tänka igenom det hela. Jag har ingen aning om ifall han verkligen är skyldig eller ej. Och det har inte du heller. Men han har blivit anmäld av två kvinnor som säger sig ha blivit våldtagna av honom. Och det måste vi ta seriöst. Detta måste utredas och om det visar sig att Julian faktiskt är skyldig får han ta konsekvenserna. Är han oskyldig är allt bra. Visar det sig att han blivit ditsatt av någon av sina fiender är vi ett annat brott på spåren. Men vi ska inte gå i fällan att låtsas att vi vet vad som pågår innan vi har en aning.

Jag har ingen aning om hur Julian Assange är privat. Han kanske är en elak mobbare och våldtäcktsman som gillar att tortera kattungar på fritiden… kanske… Jag vet inte. Jag hoppas verkligen att han är oskyldig… men jag har ingen aning. Det spelar dock egentligen mindre roll. Huruvida vi ska stödja Wikileaks arbete är inte beroende på Julian Assange. Han är bara en person. Wikileaks är större än så.

Wikileaks är briljant! Oavsett om grundaren är våldtäcktsman eller inte!

linje b-s.jpg

Tycker denna låten passar lite. Hittar den inte i bra kvallitté dock.
[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Q_qdHuRIjjM]

red-herring_color(1).jpeg
Don’t follow the red herring!  Även om Julian visar sig vara skyldig säger det oss inget om Wikileaks!

linje b-s.jpg

Massa länkar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/anklagelserna-skakar-wikileaks-1.1157157

http://www.dn.se/nyheter/varlden/snabba-vandningar-i-verklighetsbilderna-1.1157159

http://www.dn.se/nyheter/varlden/julian-assange-misstankt-for-valdtakt-1.1157154

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sexbrottsmisstankarna-en-varldsnyhet-1.1157187

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2104976/wikileaks-grundare-anhallen-for-valdtakt

Stöd yttrandefrihet – Rita en profet!


Varför är South Park censurerat…? Ah…just det ja… Det är dags igen…

linje b-s.jpg

South Park måste vara en av mina absoluta favorit-tv-serier. När serien var ny var jag typ 11 år och tyckte mest det var kul med en tecknad serie med mycket svordomar. Och det är inte kul så länge. Därför tröttnade jag på South Park när jag blev äldre. Men på senare år har jag med glädje återupptäckt den igen. För ärligt talat… South Park är så mycket mer än bara småkillar som svär. South Park är intelligent, tänkvärt, samhällskritiskt och förbaskat kul.

Jag älskar att se dem ta upp aktuella ämnen, såväl tunga som lättsinniga. De har avsnitt som handlar om World of Warcraft, Facebook, Guitar Hero, Tiger Woods, Katolska pedofiler, medium, stamcellsforskning, terrorism eller Family Guy. Och de är alltid snabba nog att vara aktuella. Samma vecka som Obama vann valet hade de ett avsnitt om honom (eller om det var en vecka mellan, jag minns inte). Japp, de gör verkligen ett avsnitt samma vecka som det ska sändas.

”Intressant! Har du något favoritavsnitt?”

Jo, jag är glad att du frågade! Om jag skulle välja ett favoritavsnitt skulle det nog få bli… ”avsnittet om att avbilda profeten Muhammed”! Eftersom det är så himla bra… och… eftersom jag måste välja det… för att det ska passa in på dagens ämne…

I avsnitten ”Cartoon wars (del 1 och 2)” ska det nya avsnittet av Family Guy innehålla profeten Muhammad som karaktär. Hela landet blir rädda för att muslimer ska hämnas med terrordåd och bestämmer sig för att gräva ner huvudet i sanden för att visa att de inte stödjer Family Guy. Cartman ger sig dock iväg till Fox högkvarter för att stoppa avsnittet, medan Kyle försöker se till att det sänds. Avsnittet gav upphov till en lång diskussion mellan South Parks skapare och Comedy central om huruvida de skulle få visa en bild av Muhammed på riktigt eller ej (det var därför avsnittet drogs ut i två delar). Det hela landade i att bilden på Muhammed visades i på låtsas på Family Guy, i South Park värden, men blev censurerad på riktigt. …det e en krånglig histora, lyssna gärna på dem berätta om det.


I slutet av avsnittet visar de Jesus som bajsar på den amerikanska flaggan utan någon som helst censur. Ganska talande faktiskt.

Därav är det klart att jag blev glad när jag i vår såg det 200e avsnittet där de firar med att dra in nästan varje kändis de någonsin drivit med, där även Muhammed! I avsnittet samlar Tom Cruice ihop alla kändisar South Park gjort narr av och stämmer staden. Om de inte lämnar över profeten Muhammed, då han har en hemlig superkraft som gör honom immun mot allt hån och all kritik. Och här är cirkusen igång igen. Ska South Park få visa en bild av Muhammed, den här gången…? Nja…


Han visas upp som streckgubbe och iklädd björnkostym. Men annars är han censurerad. Del två av avsnittet (avsnitt 201) är ännu mer censurerat. Där är till och med Muhammeds namn censurerat, och nästan hela slutmonologen (som enligt skaparna handlar om rädsla, censur och yttrandefrihet) är också helt censurerad med beep-ljud.

Dock visar avsnittet Buddha som knarkar och Jesus som surfar porr helt ocensurerat… Varför är det okej…? Alla vet varför. Kristna och Buddister hotar inte med våld. Vi är rädda! Men som South Park-skaparna själva säger, vi gör narr av katoliker, mormoner och scientologer. Vore det då inte hyckleri att inte göra narr av muslimer bara för att de ”kanske skadar oss”?

I solidaritet med personerna bakom South Park har nu ”Everybody Draw Muhammed Day” annonserats den 20e maj. Idén är enkel. Rita en bild av Islams profet och posta på internet. Inte för att reta muslimer. Inte för att uppröra eller kränka någon. Bara för att manifestera för yttrandefrihet. Vissa upprörda muslimer är bara en bieffekt.

Är du muslim får du inte rita en bild av Muhammed. Så är regeln i Islam. Visst kanske vi andra tycker att det är en märklig regel, men religioner har ibland regler som känns meningslösa för icke-troende. Katoliker får t.ex. inte använda kondom, vissa judar får inte använda elektronik under sabbaten och hinduer får inte välta kor. Men kom ihåg att detta är bara heligt för dem som tillhör just den religionen, inte för andra! Konservativa judar hotar inte att med våld hindra andra från att se på TV på fredagskvällar (det tar deras gud hand om i efterhand antar jag).

Är du muslim kanske du inte ska delta i Everybody Draw Muhammed Day. Men vi andra kan faktiskt se till att spendera 10 minuter till att rita en trevlig Muhammed-bild i paint, eller illustrator och lägga upp på internet. Inte för att reta någon. Bara för att visa att vi tycker att yttrandefrihet står över hot om våld och religiös dogma.

linje b-s.jpg

Här är ett gäng muslimer som mobiliserar en motattack på precis rätt sätt! De utlyser samma dag till ”Honour the Prophet Muhammed Day”. Beskrivningen är:

”On May 20th we shall release our own video, a video which shall compile some of the greatest examples of the prophet Muhammad. You to can take part, by posting several Islamic narrations that showed the kindness, mercy, humbleness, generosity, and sincerity of the prophet Muhammad. If you choose to do more, and want to make your own video, then do so!”

Här är en promo-video till ”Honour the Prophet Muhammed Day”
[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Wzq07xaNuPQ&feature=player_embedded]

Vi visar bilder på Muhammed, de gör en video som visar hur bra Muhammed var. Precis som det går till i en civiliserad värld. …men de har missat poängen med ”Draw Muhammed Day”. De beskriver det som ”folk som hatar islam och vill förlöjliga deras profet”. Och det har inte med det att göra. Det handlar bara om att visa att vi har rätt att rita bilder av Muhammed, oavsett vad en viss religion säger.

Om det här är sättet muslimer svarar på kommer de stiga i allas anseende. Och jag är övertygad om att de flesta muslimer är fullständigt fredliga. Men tyvärr är inte alla muslimer överens om att en det är den bästa lösningen. Tisdagen 11e maj attackerades Lars Vilks (som gjort sig känd för att ha avbildat profeten som rondellhund) av arga muslimer under en föreläsning på Uppsala Universitet. Hans kommande föreläsning i Jönköping är nu inställd.

[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4oLvwMxwHFs]

Och det är det här som gör ”Draw Muhammed Day” behövs. Om vi fegar ur och censurerar allt som innehåller Muhammed utelämnar vi inte bara de modiga som vågar stå upp för yttrandefrihet. Vi låter terrorism fungera. Och det är en förlust för alla, oavsett religion!

Låt oss alla rita bilder av Muhammed! Bara för att vi kan!

linje b-s.jpg

Ps. South Park visade faktiskt Muhammed ocensurerat för många år sen. Men det var innan Jyllandsposten publicerat de berömda bilderna.


Ps2. I sverige kommer avsnitten inte sändas alls.
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/south-parks-muhammed-avsnitt-stoppas-1.1085636

linje b-s.jpg

Känns som om jag spammar ut youtube, videos nu, men dessa här högst relevanta:

Här är en ilsken video om ämnet av den annars så sansade thunderf00t.

och här pratar Matt och Trey från South Park om avsnittet: