Vad säger våra partier om ”pengar till sockerpiller”?

Skärmavbild 2010-09-15 kl. 20.33.26.png

I början på månaden publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter om den antroposofiska kliniken Vidarkliniken. Vad antroposofi verkligen innebär eller varför artikeln är kategoriserad under kategorin ”självmord” har jag ingen aning om. Vad artikeln berör är däremot intressant. Vidarkliniken använder sig nämligen av flera alternativmedicinska preparat som saknar vetenskapligt bevisad effekt däribland homeopati.

Och nu kanske du säger:

”Okejdå! Men vad är så speciellt med Vidarkliniken, då? Det finns ju mängder av alternativmedicinska kliniker i landet. Visst kan väl folk få slänga sina pengar på behandlingar som inte fungerar, om de nu vill! Det är ju i alla fall ingen som tvingar mig att betala!”

I det här fallet, jo! Precis som titeln hintar om har Vidarkliniken sedan 1993 statligt bidrag. Skattebetalare hjälper till att finanisera Vidarkliniken.

”Va? Hur kan de göra så? Måste inte läkemedel bygga på vetenskapliga bevis för att få statliga bidrag?”

Jo, i vanliga fall, men Vidarkliniken har fått dispens…

”Vaddå dispens? Så de måste inte visa att deras läkemedel fungerar för att få skattepengar till sin verksamhet?”

Näe, precis!

”Det låter ju jävligt konstigt!”

Ja, det tycker artikelförfattarna också. Det var det som i princip var deras poäng. Nåja! Till saken. Det var min kompis som kom på idén att maila alla riksdagspartier för att kolla vad deras syn på Vidarklinikens statliga bidrag var. Vi knåpade ihop ett mail och mailade alla riksdagspartier inklusive Sverigedemokraterna. Mailet såg ut så här:

——————-
Hej ((partinamn el. person))

Vi har några frågor om hur skattepengar används inom sjukvården.

Som nyligen belysts på DN debatt (http://www.dn.se/debatt/skattebetalarnas-pengar-ska-inte-ga-till-sockerpiller-1.1165857) går skattepengar till stöd för Vidarkliniken, som är känd för att använda och sälja medicinska preparat som saknar bevisad effekt. Detta och det att Vidarkliniken i över 20 år har fått dispens från att inte behöva hålla sig med vetenskaplig bevisning för sina preparat, vilket vi vanligtvis förväntar oss av läkemedel.

* Vad för syn har (partiet) på vetenskaplig bevisade mediciner jämfört med ”alternativ” medicin?
* Hur ser ni på den framtida relationen mellan allmänvård, skolmedesin och alternativmedesin?
* Om ni fick makten, hur skulle ni gå tillväga med det statliga stödet som ges till Vidarkliniken och deras dispens från att behöva hålla sig till vetenskapligt bevisning?

Hälsningar Arne och Gustaf
—————————–

Idag har alla utom Miljöpartiet svarat. Miljöpartiet är nog de som gjort sig kända för att vara mest vänligt inställda till alternativmedicin så det var synd att inte höra av dem ännu. Annars var svaren ganska typiska ”politikersvar” som verkar stå på båda sidor i frågan och jag har inte märkt någon ”blockskillnad” i frågad direkt. Och jag analyserar inte svaren djupare än så. Det får du göra själv. Nedan följer här nedan fullt utskrivna.

Min egen uppfattning är förstås att sjukvård är viktigt och om vi ska använda våra begränsade skattepengar till sjukvård ska vi absolut se till att de går till behandlingar som fungerar. Vill Vidarkliniken ha statligt bidrag måste de hålla sig till behandlingar som fungerar även i vetenskapliga studier. Inte en skattekrona till homeopati!

Här är svaren:

————————————————

Från: Centerpartiet <centerpartiet@centerpartiet.se>
Datum: 10 september 2010 14:05
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: ”xxxxxxxxxxxxxx

Hej!

Tack för ert mail!

Det finns ett stort intresse för alternativ och komplementär medicinsk verksamhet i Sverige. Precis som när det gäller vanlig medicin har samhället ansvar för att kvalitet och säkerhet tillgodoses också på det alternativmedicinska området. Många människor tilltalas av komplementärmedicinens helhetssyn på patienten och efterfrågar andra behandlingar än de som ges inom den s.k. skolmedicinen. I fråga om bemötande och helhetssyn på patienten har skolmedicinen mycket att lära av komplementärmedicinen och ifråga om krav på vetenskaplighet gäller det motsatta. Centerpartiet vill uppmuntra till ökad förståelse mellan de olika aktörerna, för patientens skull.

Det är viktigt att de behandlingar som ges till en patient uppfyller lagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samhällets resurser ska bara användas till metoder som bevisligen ger effekt. Mer forskning behövs inom det alternativmedicinska fältet. Även alternativmedicinska metoder kan vid fel hantering, t.ex. av dem som tillräcklig kunskap, vara verkningslös eller rent av riskfylld. Därför är det viktigt att det finns fungerande tillsyn så att ingen patient kommer till skada.

Att registrera alternativmedicinska läkemedel är en lång och dyr process. Centerpartiet vill ha en gemensam godkännande- och registreringsprocess för homeopatika och traditionellt växtbaserade läkemedel samt växtbaserade läkemedel inom hela EU. Genom att införa ett centralt register hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA så skulle ett alternativmedicinskt läkemedel som är registrerat i ett EU-land och som finns i registret hos EMEA också få säljas/användas i Sverige. Detta skulle underlätta godkännandet av alternativmedicinska läkemedel.

Centerpartiet har tillsammans med Allians för Sverige genomfört den största satsningen på forskning någonsin där medicinsk forskning är ett prioriterat område. Över en halv miljard kronor har avsatts till medicinsk forskning. Även alternativmedicinska forskningsprojekt kan ansöka om bidrag ur forskningssatsningen.

Centerpartiet vill öka förståelsen mellan dem som arbetar med alternativmedicin och de som arbetar inom skolmedicinen, så att inte patienterna kommer i kläm. Vi vill ha mer forskning inom det alternativmedicinska fältet samt  påskynda framtagandet av en gemensam hantering av alternativläkemedel inom hela EU.Centerpartiet –

Med vänlig hälsning

Mikaela Munck
Politisk sakkunnig
Centerpartiet – Alliansens Gröna Röst

———————————————-

rån: Björn Ljung <bjorn.ljung@liberal.se>
Datum: 10 september 2010 10:07
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxx

Hej Arne och Gustaf!

Folkpartiets syn på samhällsfinansierad vård är att den ska vila på
vetenskaplig grund och vara av beprövad erfarenhet.

Alternativmedicin är ett vitt begrepp. Om man inkluderar kiropraktik, naprapati
och medicinsk massage så säger vi inte kategoriskt nej till alternativ medicin.
Ingen av dessa är evidensbaserade. Men vården ger ändå effekt för vissa
patienter, t ex vissa som drabbas av ryggskott kan få hjälp av kiropraktor
eller av naprapat.

Det är svårt att förutse hur framtiden ska se ut för den del av
alternativmedicin som utgörs av t ex kiropraktik och naprapati. Mycket tyder på
att dessa kommer att fortsätta att utvecklas och kunna bidra till vårdens
utveckling för vissa patienter.

Om ni med allmänvård menar förebyggande vård eller egenvård så kommer det att
få ökad betydelse i framtiden. På frammarsch är till exempel den vetenskapliga
diskussionen om s k ”functional food”. Några stora frågor är naturligtvis att
fortsätta försöka förmå rökare att sluta röka och att förbättra matvanorna så
att fetman inte fortsätter att öka och därmed t ex ökningen av diabetes.

När Vidarklinikens dispens går ut nästa gång, t ex när det gäller deras
användning av icke evidensbaserade läkemedel och frågan om de lyckats få några
av läkemedlen godkända, får vi ta ställning till stödet till Vidarkliniken på
nytt.

Med vänliga hälsningar,

Björn Ljung
Folkpartiets valcenter
020-53 53 53

——————————————————-

Från: Nya Moderaterna <Nya.Moderaterna@moderat.se>
Datum: 12 september 2010 20:53
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hej och tack för Ert mejl Arne och Gustaf,

Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda fall.

För oss moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet. Som patient skall man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och sjukvården som erbjuds i Sverige skall därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad metod. När funktionen hos alternativ medicin utforskas kan vi få nya former av behandlingar med kända egenskaper.

Alla som vill har i dag möjlighet att söka sig till olika former av komplementärmedicinska behandlingar, så länge behandlingarna inte står i strid mot de lagar och regler som finns på området. Den som väljer att göra det får dock betala för behandlingarna själv. Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den vård som ingår i den skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet med vetenskap och beprövad metod.

Med vänlig hälsning,
Peter W – Politisk sekreterare
—————————————————————
Från: Sverigedemokraterna Infomail <info@sverigedemokraterna.se>
Datum: 12 september 2010 22:13
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hej!

Vi menar att skattemedel bör gå till den vård som är bäst enligt beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det blir upp till tjänstemän att avgöra vad som faller inom detta och ej.


Med vänlig hälsning

Eric
Sverigedemokraternas informationsavdelning

 

—————————————————————-

Från: Brevsvar <brev.svar@kristdemokraterna.se>
Datum: 14 september 2010 08:43
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxx


Hej Gustaf och Arne,
tack för era frågor!

Regeringen beslutade under 2008 att ställa villkor på Vidarkliniken. Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.

Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009.

För att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelssubventionen krävs vetenskapliga bevis och evidens. I takt med att alternativa preparat uppfyller kraven upphör de ju med att vara alternativa.


Vi ser en framtid där mer av komplementär medicin används.


Vänliga hälsningar


Kristdemokraterna


Påverka samhällsutvecklingen, bli medlem:

—————————————————————-

Från: <socialdemokraterna@riksdagen.se>

Datum: 2010 9 15 11:16
Ämne:
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hej
Tack för ditt mejl.
Vi socialdemokrater är fullt på det klara med vad som gäller när det gäller
kravet på att sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
att läkare och sjuksköterskor som inte jobbar enligt detta kan (och ska)
bli av med sin legitimation.
Vi kommer inte att ändra på detta fundament i sjukvårdens uppbyggnad.
Sverige får nog anses mer noga på denna punkt än många andra länder.
När det gäller Vidarkliniken jobbar de med en dispens som de fått av den
borgerliga regeringen för att anpassa sig till gällande regelverk. Vi har
ingen insyn i hur detta arbetet fortskrider. Krav har ställts på
Vidarkliniken som vi utgår från att de tänker uppfylla.
Det rödgröna samarbetspartierna presenterade en gemensam rapport (Vård i
världsklass) i Almedalen juli 2010 om den framtida vården och vilken
politik man vill föra i regeringsställning. I rapporten finns ett kort
avsnitt om integrativ medicin som lyder så här:
”G. Integrativ medicin
En stor del av befolkningen använder sig av komplementära eller
alternativmedicinska
metoder vid sidan av besök i sjukvården. Det kan t.ex. gälla besök hos
kiropraktorer,
naprapater eller akupunktörer. Människor gör ibland dessa besök i stället
för besök hos
traditionell vård, ibland görs parallella besök. Det är inte alltid
människor berättar om dessa
behandlingar i vården, eftersom man utgår från att det är separata världar.
Det är problematiskt både för patienter och för sjukvården. För patienter
eftersom olika
behandlingar kan påverka varandra och förändra effekterna av dessa.
Sjukvårdspersonal
behöver för att få en helhetssyn på en patients hälsotillstånd och
behandling veta vilka
komplementära eller alternativa metoder som patienten eventuellt använder.
Samtidigt vill
man kunna bidra till behandlingar som ger största möjliga sammantagna
effekt för patienten.
Det finns behov av en diskussion om hur konventionella och komplementära
metoder vid
behov kan integreras på ett bättre sätt. Det brukar uttryckas med begreppet
integrativ
medicin. Kravet är att all sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad
erfarenhet.
VI VILL
• Låta utreda förutsättningarna för att bygga broar mellan konventionella
och
komplementärmedicinska behandlingar. En av flera viktiga aspekter som ska
belysas i en
sådan utredning är patientsäkerheten.”
Vänliga hälsningar
Ulla Loord-Gynne
Brevsvar
Socialdemokraterna
—————————-
Från: Lina Hultman <lina.hultman@riksdagen.se>
Datum: 13 september 2010 11:02
Ämne: Svar från Vänsterpartiet
Till: xxxxxxxxxxx
Hej och tack för era frågor!
Så kallad integrativ medicin innebär att metoder hämtade från olika alternativa eller ”komplementära” medicinska traditioner integreras med den etablerade medicinen. Alternativ eller komplementär medicin är samlande begrepp för en stor mängd behandlingsmetoder och läkemedel som har det gemensamt att deras effektivitet inte är vetenskapligt påvisad. Vissa saknar varje form av vetenskapligt stöd, som homeopati och kristallterapi.
För andra, som akupunktur och kiropraktik, finns det ett visst stöd för en begränsad effekt, framför allt som smärtlindring. Örtpreparat kan innehålla verksamma substanser, men har inte genomgått samma kontroll som läkemedel och kan vara skadliga om de används felaktigt. Den lindring som många människor onekligen upplever av dessa metoder kan i regel förklaras som placebo. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kallade alternativa eller komplementära metoder ska inte förekomma med mindre än att det finns vetenskapligt hållbara belägg för att de fungerar och är säkra. I den mån det gör det kommer de att upphöra att vara ”alternativa” och införlivas i  den traditionella, vetenskapsbaserade medicinen.
Huruvida Vidarkliniken även efter en valseger skulle få fortsatt ekonomiskt stöd kan jag idag inte svara på.
Med vänliga hälsningar
Lina Hultman
Politisk sekreterare
Vänsterpartiet
08-786 51 59
0703-69 05 41

linje b-s.jpg

Länkar:

*Debattartikeln i DN kommer från förbundet ”Vetenskap och folkbildning” och skulle kunna beskrivas som sveriges skeptikerförbund.

* Vi har också mailat svaren till Skeptikerpodden. En svensk podcast som ifrågasätter pseudovetenskap, vidskepelse och övernaturliga fenomen. Den är helt fenomenal och se till att lyssna på den!

* Vidarklinikens svar på debattartikeln. Och VoF;s svar tillbaka.

* En annan debattartikel om vidarkliniken i DN (gammal men relevant)

* Vad är då antroposofi? Läs hos antroposofiska sällskapet! Eller på wikipedia!

”Men kom igen!  Jag fattar fortfarande inte vad antroposofi är! Det är så mycket text i de där länkarna! Kan du inte sammanfatta det lite kort?”

Hmmmm…. Antroposofi är typ som den här bilden:
AdviceDog.2009-05-03.01-29-47.2009-05-03.04-52-21.jpeg

”Vad menar du?? … den där bilden säger mig ingenting??!”

Annonser

John travolta backar från scientologin? – You can do it John!

6B322E12-C89C-4B4A-8B20-71C35A1D03CD.jpg1612F622-5C62-4DE3-8B88-73463E46F312.jpg0E9B40E3-8749-4173-9066-41D50E0ADD49.jpg748AB44B-982D-45D0-A553-06B7982199A7.jpg

John Travolta! Du vet vem han är. Skådespelare, mest känd från Saturday Night Fever, Grease och Pulp Fiction, varav den sistnämnda är den enda du måste se.

John Travolta är, sedan 1991, gift med Kelly Preston och de har två barn. Eller, de hade två. Sonen Jett, dog kring nyår, medan familjen var på semester på Bahamas.

jett.png
Jett Travolta led av någon form av neurologisk störning som gav honom svåra krampanfall, vilka hade gått att lindra med medicinering. Det spekulerades också om att Jett hade autism.

F6239D1C-39F9-4D6E-8A5F-FAD15282E827.jpgF1EBFAEE-9ED7-4B80-B56D-4A4632348665.jpg
Föräldrarna Travolta är scientologer. Och vem kan klandra dem? De flesta i världen tror på någon religion, och deras råkar bara involvera utomjoriska hjärntvättade själar, en 3D-bio i en vulkan, och Xenu, univerums onde härskare. Religioner ska ha en orimlig historia att tro på, det ingår i paketet!

24A6AE04-AD42-4F1E-9183-E7A6FA71B3D3.jpg
Familjen Travoltas problem var i det här fallet att deras religion förnekar psykologi. Scientologin är emot medicinering av psykologiska störningar, och hävdar bestämt att autism inte finns. Enligt deras tro var medicinsk behandling inte ett alternativ. Blankt vägrade de ge sin son riktig medicinsk hjälp, utan använde sig istället av alternativa scientologiska detox-behandlingar. Tro det eller ej, men utan medicinering blev hans krampanfall värre och värre.

Jett Travolta fick, på familjens semester i Bahamas, ett krampanfall som kostade honom livet. Medicinsk behandling hade antagligen kunnat rädda honom, men nu är han borta för alltid.

jett_travolta-dead_john_travolta.jpg.jpeg

linje b-s.jpg

Det här är givetvis lika tragiskt som när vem som helst dör, men det är för mig alltid mera tragiskt när föräldrarna, som bara vill sitt barn väl, medvetet gör ett val som orsakar sitt eget barns död.

En intressant fråga är hur föräldrarna kommer reflektera över det här i efterhand. Kommer de börja tvivla på sin religion? Kommer de fundera över om de själva kunde ha gjort något annorlunda? Kommer de skylla sin sons död på sig själva, eller på sin religion? Eller kommer de skylla på gifter i omgivningen, en konspiration emot scientologer och gräva ner sig ännu djupare i sin tro?

Min gissning vore det sista alternativet. Har du gått så långt in i din tro att du inte ger ditt barn medicinsk hjälp är du antagligen bortom återvändå. Eller…?

Nu har John Travolta erkänt, för Bahamas polisen att… se själva:
bahamas police.png

”My son Jett suffered from a seizure disorder and was autistic.”

Wow!

Det här går rakt emot Scientologins läror, som hävdar att psykologiska problem inte finns. Är det möjligt att John Travolta börjar ifrågasätta, eller i alla fall glida bort från, scientologin?

Att förlora ett barn är med säkerligen det värsta du kan vara med om, och ett tillstånd där du antagligen inte alls kan tänka rationellt. Om Travolta verkligen drar sig bort från scientologin, istället för att gräva ner sig djupare, gör han verkligen en fantastisk bedrift.

Tro på kristendom, islam, buddism, new age, healing, detox, homeopati… och givetvis även scientologi har kostat folk, som satt sin tro framför sitt förnuft, livet. Vad som är ovanligt är att föräldrar som förlorat ett barn pga. sin tro börjar ifrågasätta den. Jag vet inte om John Travolta verkligen gör det… men att han erkänner sin sons neurologiska störning, ser jag som en liten ljusglimt och tyder på ett steg bort från scientologin.

Jag hejar på Travolta! You can do it John!

linje b-s.jpg

Jetts död: http://abcnews.go.com/Entertainment/MindMoodNews/Story?id=6576215&page=1
Johns erkännande till polisen: http://gawker.com/5286990/john-travolta-defying-scientology-acknowledged-sons-autism
Scientologin i Sverige (från SVT): http://svt.se/2.97368/fasaden?lid=puff_1260434&lpos=lasMer

Världens bästa hjärnforskning!

Idag är jag intresserad av: ”Riktig tankeläsning!”

linje b-s.jpg

Kolla på den här bilden:
neuron1.jpg

Du läser NEURON. Magnetkameran som läser av din hjärnaktivitet återskapar följande bild på en skärm:
neuron2.jpg

Detta har nyligen genomförts på ”ATR Computational Neuroscience Laboratories” i Kyoto, Japan

Tidigare i år lyckades ett Universitet i Kalifornien, med ungefär samma teknik, bestämma vilken av ett antal bilder du tittade på. Men det här är steget längre. Yukiyasu Kamitani, en japansk hjärnforskare har tagit steget till att faktiskt kunna återskapa precis den bilden du tänker på!

Bilden återskapas väldigt enkel, suddig och lågupplöst, men Yukiyasu Kamitani hävdar att när teknologin utvecklas kommer vi kunna se betydligt mer detaljrika bilder. Samma teknik tros kunna användas till att t.ex. någon gång i framtiden spela in en video av dina drömmar!

Självklart har etiska frågor väckts av upptäckten:

– Är det verkligen rätt att läsa folks tankar?

Klart det är! Ju mer vi lär oss om hjärnan, desto närmare kommer vi till att kunna förstå precis hur mentala störningar ska behandlas. En paralyserad person vill givetvis kunna kommunicera och tankeläsning är absolut ett sätt att öppna nya möjligheter. I forskningssyfte är detta givetvis okej, de medicinska vinsterna kan bli enorma! Dock är det givetvis inte okej att läsa folks tankar utan medgivande. Risken för att upptäckten ska missbrukas får dock inte stå i vägen för vetenskapliga framsteg. Det är i alla fall, min spontana reaktion på de etiska frågorna!

Hur som helst! Hjärnan är ett av de coolaste forskningsområden jag vet! Näst efter CERN;s partikelaccelerator är detta forskningen jag hoppas på mest just nu!

linje b-s.jpg

neuron_808020b.jpg

mer info:
http://www.newscientist.com/article/dn16267-mindreading-software-could-record-your-dreams.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3992372.ab

ps.
CERN är fortfarande en coolare plats!
https://massasaker.wordpress.com/2008/10/27/cern-varldens-coolaste-plats/

ps2.
Vad tycker du om de etiska aspekterna inom tankeläsning?
Är detta ett hot emot vår integritet?
Vilket är det coolaste sättet detta kommer kunna användas på tror du?
Hur många protester komma denna forskningen möta?
CERN eller ATR Computational Neuroscience Laboratories! Vem är bäst?
Kommer vi snart kunna spela TV-spel med bara hjärnan?
Gillar du våfflor?
Kommentera och berätta!

Vad är det för fel på kiropraktik?

720AA452-CB1F-4A13-9FEA-43A4D6BF0277.jpg”Jaha…” säger du. ”Ännu en skeptiker som skriver ännu en blogg om Kiropraktik. Vad skulle du möjligtvis kunna tillföra som inte redan upprepats hundra gånger innan?” Och du har säkert rätt, men jag måste skriva min version av det hela. Jag tänker inte bara såga kiropraktik, som faktiskt har ett fullständigt rimligt användningsområde. Visst kan en kiropraktor hjälpa dig när du har ont i ryggen. Men vissa kiropraktorer lovar definitivt mer än de kan hålla!

Du är välkommen till “En blogg om allt jag tycker är intressant för tillfället!” Idag är jag intresserad av “Kiropraktik!”

linje b-s.jpg

I den här bloggen har jag skrivit om idioter som tror att jorden är platt, om knasbollar som tror att kvantmekanik ger dig superkrafter och om förvirrade magiker som gör sig löjliga i direktsänd TV. Men idag är det annorlunda. Idag skriver jag om kiropraktik. En fullständigt accepterad vetenskaplig behandlingsform. Vad kan jag möjligtvis ha att säga om det? Jo läs vidare och se vad de flesta inte vet om kiropraktik – vad det egentligen är!

Vi vet alla vad en kiropraktor gör – han ”knäcker ryggen” på folk. Och det låter givetvis som en rimlig behandling av problem med ryggen. Jag har själv varit hos en kiropraktor två gånger (jag reserverar mig för att eventuellt minnas fel):

1) Jag var 14 år och spelade jättemycket volleyboll. Jag hade av någon anledning fått ont i ryggen. Min pappa släpade med mig till en kiropraktor, jag fick röntgen, kiropraktorn visade att en kota låg snett, och knäckte till ryggen. Behandlingen i sig tog ca 5 sekunder och efter bara två veckor kunde jag spela hyfsat igen.

2) Jag var 15 år och spelade fortfarande jättemycket volleyboll. Jag hade av någon anledning fått ont i ena knät. Pappa släpade med mig till en kiropraktor som behandlade mig genom att lysa på knät med laser(??). Vad det nu kunde ha för plausibel effekt har jag ingen aning om, men efter bara 2 månader kunde jag spela igen.

Jag kan se hur knäcka ryggen kan ha en effekt på ryggbesvär, men inte hur en laser-lampa kan hjälpa vid knäprolem. Men så är ju jag ingen kiropraktor heller. Jag har också en släkting vars kiropraktor hävdade sig kunna bota hans kärlkramp(!!). Hur det på något rimligt sätt kan fungera ser jag inte. Men att inte jag förstår det bevisar betyder givetvis ingenting. Låt oss leta efter bevis. Vi börjar från början…

Vad är kiropraktik? Låt oss reda ut den frågan först. Du som tror att kiropraktik är en vanlig vetenskaplig behandlingsform kommer bli förvånad.

32B415B2-9752-4C77-AE68-880F669EB8AC.jpgKiropraktiken uppfanns av Daniel David Palmer, år 1895. En tid då väldigt lite användbar kunskap om medicin fanns. Palmer själv sysslade med magnet-terapi, en annan löjlig behandlingsform, men på den tiden visste vi som sagt inte så mycket om medicin.

Palmer trodde att vi hade en livsenergi som flödade genom ryggraden, vilken han kallade ”innate intelligence”. Sjukdomar och värk uppstod enligt hans idé av problem i ryggraden vilket blockerade livsenergins flöde. New Age medicin i ett nötskal. Just år 1895 påstod han sig ha botat en döv person genom att manipulera ryggraden. Det var alla bevis Palmer behövde och kiropraktiken var grundad.
http://www.chirobase.org/01General/controversy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#History

Så kiropraktorer du och dina vänner besöker använder en teknik baserad på New Age flum? Inte nödvändigtvis, många kiropraktorer har idag insett att grundpremissen med kiropraktik är felaktig och behandlar bara saker som ledvärk, muskelsmärtor, ont i ryggen och liknande. Dessa är så kallade ”reform” kiropraktorer. De tror inte på nån övernaturlig livsenergi, utan knäcker ryggen på folk för av en väl motiverad anledning.

4841166C-6B23-4C16-95E0-70A4DD0C0177.jpgDock finns fortfarande de kiropraktorer som håller fast vid D D Palmers gamla läror, så kallade ”straight” kiropraktorer. De tror på fullt allvar att sjukdomar orsakas av att din livsenergi blockeras och kan botas av manipulationer i ryggraden. De förnekar bakterie-teorin och är i många fall emot vaccinationer.

Och givetvis finns det de som håller sig mitt emellan, de s.k. ”mixers”. De håller med om att bakterier och virus orsakar sjukdomar, men hävdar att problem i ryggraden försvagar immunförsvaret vilket gör att sjukdomen får fotfäste.

Så vilka besvär hävdar sig kiropraktorer kunna hjälpa dig med? Jo, räknar du in ”straight” eller ”mixers” påstår de sig kunna hjälpa dig med i princip allt, genom att ”stimulera kroppens förmåga till självläkning.” Jag har inte hittat någon ordentlig lista på vad som påstås kunna botas, men här är en samling från olika källor som antytt vad kiropraktorer påstås kunna hjälpa dig med:

Lumbago
Nacksmärtor
Huvudvärk/migrän
Bröstsmärtor/bröstryggsmärta
Bäcken- och ljumsksmärtor
Yrsel
Ansikts- och käkledsmärtor
Extremiteter
Irdrottsskador
Spädbarnskolik
Kinkighet
Sömnproblem
Nackspärr, ibland med snedställning (torticollis)
Skolios
Svårighet med koordinationsförmågan (dyspraxi)
Astma
Barn är sena med att krypa eller gå.
Återkommande öroninflammationer
ADHD
Inlärningssvårigheter
Kiss i sängen

Och jag hittar inte på dessa!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiropraktik#Vad_behandlar_en_kiropraktor.3F
http://www.halsocentrum.com/pages/faq/faq33-34.htm#33
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#Effectiveness

Jag hittade ingen källa som antydde att kiropraktik skulle kunna bota kärlkramp, vilket jag själv minns att en kiropraktor påstått. Jag antar att du kan hävda vad du vill om du hänvisar till livsenergi och kroppens förmåga att läka sig själv.

Så vilka bevis finns? I korta drag väldigt få. Wikipedia listar:

Ländryggsbesvär – Här kan kiropraktik hjälpa dig på ganska precis samma sätt som sjukgymnastik
Whiplash och nackskador – inga tydliga bevis
Huvudvärk – kiropraktik verkar inte hjälpa emot varken spänningshuvudvärk eller migrän.
Övrigt – Wikipedia listar också en massa andra påstådda effekter, vilka saknar bevis, eller där bevisen är svaga.

Enligt wikipedia verkar den enda tydliga effekten vara en lindring av ländryggsbesvär. Läs själv!

Kiropraktorsutbildningen i Sverige är inte akademiskt godkänd. Ändå har kiropraktorer utbildats på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna sedan 1983. Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier samt ett års allmäntjänstgöring. Högskoleverket gjorde år 2004 en granskning av Kiropraktorshögskolan om framförde bl.a. följande kritik:

* Bristande integration mellan teori och praktik
* Avsaknad av forskningsanknytning
* Bristande förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet
* Undervisning ges av lärare som saknar rätt kompetens
* Låg kvalitet på examensarbeten och patientjournaler

Att en medicinsk utbildning har avsaknad forskningsanknytning och bristande förankring i vetenskap är en mycket allvarlig kritik. Som svar starade regeringen en utredning av hur problemen ska haneras. Svar väntas komma i december 2008.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiropraktik#Kiropraktorutbildning

Kiropraktik är en allmänt accepterad medicin i Sverige. Det är ett utmärkt exempel på att alternativmedicin accepteras om det visar sig ha en verklig effekt. Dock är kiropraktiken delad, då det både finns de som utför vetenskapligt understödd behandling och de som sysslar med rent kvacksalveri. Om kiropraktiken vill bli fullt accepterad på riktigt måste den göra upp med sitt mörka förflutna och aktivt ta avstånd från D D Palmers flummiga New-age-läror!

Kiropraktorer knäcker ryggen på folk! Om du har ont i ryggen kan du gå till en kiropraktor! Men så fort han hävdar sig kunna bota din astma eller hjärtbesvär, sök en annan kiropraktor. Eller ännu bättre, en riktig sjukgymnast, vars behandlingsmetoder inte grundar sig i gammalt skrock!

linje b-s.jpg

ADDF4AE6-E5D4-410F-972B-6C74C3C037C3.jpg
© 2007-2008, Rudis Muiznieks http://cectic.com/

ps. Besök en av de extremare kiropraktiksidorna:
http://www.ehrenchiropractic.com/

ps2. Vad har du för erfarenheter av kiropraktik? Har du träffat på någon ”straight” kiropraktor nån gång? Kommentera och berätta!