Vetenskap är bättre än ideologi

En grupp som kallar sig Nätverket för evidensbaserad policy har nyligen kritiserats av en bloggare som heter Jesper Ahlin (länk här). Kritiken är relevant, välskriven, saklig och jag håller inte med om den ett smack. Jag är inte affilierad med Nätverket för evidensbaserad policy på något sätt och har bara hört talas om dem kort, men gillar deras idé.

Ahlin för fram kritik mot bl.a. att de ser sig som ideologiskt oberoende, att de föreslår randomiserade kontrollstudier (och liknande instrument) som metod inom samhällsvetenskap, och ser det som orimligt att politiker ska kunna, i större utsträckning, följa vetenskapliga evidens vilket ses som övertro till statsapparaten. Jag försöker inte göra ett genomgående svar på kritiken, en del av den kan mycket väl vara giltig, men jag vill bara ta upp några punkter och göra en liknelse.


Jag tror man kan göra en liknelse med medicin. Medicin och sjukvård är en enormt viktig fråga och som många av oss inte varit vid liv idag utan. Därför bryr vi oss så pass mycket om sjukvård så att vi inte låter det bli en fråga om ideologi. Klart att det finns ideologer inom sjukvård. Vi har t.ex. homeopater som är dedikerade till en viss idé, kiropraktorer (den ursprungliga grenen) som håller fast vid att sjukdomar generellt bäst botas genom att manipulera ryggkotor och naturopater som har sin tolkning om hur kroppen fungerar och bör behandlas.

Innan vetenskaplig medicin blivit stort var ideologiskt motiverad medicin dominerande, men eftersom vi faktiskt bryr oss om huruvida vår sjukvård fungerar så vänder sig de allra flesta till vetenskaplig sjukvård.

Dagens ideologer inom medicin brukar ofta hävda att vetenskaplig medicin egentligen bara är en egen ideologi, att människokroppen är så pass komplicerad att vi aldrig kommer kunna förstå den helt och därmed är varje idé om sjukvård lika giltig och vetenskaplig medicin bara ett tolkningsätt. Ibland beskylls även det vetenskapliga förhållningssättet för att vara ett elitistiskt expertvälde som används för att trycka ner alternativa idéer.

Det här är så klart löjligt. Vi vet värdet av vetenskaplig medicin. Även om det är sant att vi aldrig kan förstå människokroppen helt betyder det inte att vi inte att alla idéer är lika giltiga. Vi kan testa saker. Noggrant. Och se hur de fungerar. Och dra slutsatser. En del idéer är demonstrativt fel. En del gör tydlig nytta. Och även om vi inte vet allt så får vi värdefull kunskap som vi kan använda oss av.

Allt eftersom vi fått bättre vetenskaplig förståelse kring medicin, har ideologierna gjorts mer än överflödiga… de verkar ofta helt verklighetsfrånvända och farliga. Och argument om att vetenskaplig medicin bara är en ideologi bland andra är rent nonsens. Vi bryr oss om evidensbaserad medicin eftersom medicin är viktigt.


Jesper Ahlin kritiserar nätverket för att ha, som exempel på hur vi ska få en bättre vetenskaplig standard inom politik, föreslagit att lagstadga att politiska beslut måste grundas på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Jag tror Ahlin tolkar det här som ett krav från nätverket, medan jag snarare tolkar det som en idé de nämnde. I DN artikeln nämndes det här som en idé bland flera för att se till så att politiken blir evidensbaserad, och inte något som nätverket krävert officiellt (så vitt jag förstått).

Men ändå… antag att vi faktiskt har goda tydliga vetenskapliga belägg för vad som är ett bra sätt att uppnå ett visst mål politiskt, som vi vill sträva efter. Antag sedan att en politiker som säger sig vilja uppnå detta beslutar något som vi vet är galet. Här känns det uppenbart att politikern begått tjänstefel och borde tvingas förklara sig. Problemet, som jag ser det, är inte att krav på evidensbaserade beslut är fel utan att vi inte har en bra förståelse för vilken politik som är bäst i alla lägen.

Jag tror heller ingen förespråkar att inget beslut får fattas om inga evidens finns. Precis som inom medicin får vi improvisera och göra vårt bästa om vi inte vet vad som är rätt väg.

En väldigt stor del av Ahlins kritik handlar om ett motstånd mot användandet av "randomiserade kontrollstudier" (RKS) inom samhällsvetenskap. Han hävdar att användandet av RKS är fel inom politiken. Här har jag svårt för att förstå problemet. Den enda konkreta jag ser som motargument är att det är fel "testa policy på grupper av människor som vore de labbråttor". Så… är fel att göra studier på människor för att vi även gör det på labbråttor? Men vi gör även randomiserade kontrollstudier på människor inom medicin. Det är absolut inget konstigt…

Jag vet inte om RKS är det bästa sättet att bedriva samhällsvetenskap. Jag vet inte hur man designar en studie. Men jag ser inget principiellt problem med det. Och jag förstår inte alls vad Ahlins invändning är, som verkar mest principiell, eller ideologisk.

Han avslutar med att påpekar hur naivt det är att tro sig kunna "ha politiker som rättar sig efter vetenskapliga belägg". Han misstror statsapparaten grovt och tror inte den har "förnufts- och kunskapsförmåga nog att organisera samhället ”vetenskapligt”". Han oroar sig över att scenarion som: "Tänk om de i framtiden hävdar att de har funnit den Sanna Vägen för andra saker än effektiv policy. Säg, exempelvis, ”det mest rationella sättet att fördela arbetskraften på”".

Här tror jag återigen att Ahlin övertolkar vad som faktiskt föreslås. Som politiker kommer du fatta beslut i syfte att uppnå något. Att ha goda vetenskapliga underlag är inte orimligt, om bra studier finns. Det handlar inte om att han en AI-stat som beräknar konsekvenser av varje beslut och optimerar samhället i minsta detalj. Det handlar om att faktiskt bry sig om sitt jobb som politiker så pass mycket att bry sig om vad vetenskap säger mer än om ideologi.

Detta kräver inte en övertro på statsapparaten. Om väl gjorda studier visar sig att en policy där staten låter så mycket som möjligt skötas av privata aktörer är bättre så är det en väg vi rimligtvis ska gå. Inte på grund av ideologi, utan för att vi bryr oss om politik och samhället på riktigt!

I det avslutande stycket skriver Ahlin: "Mänskliga faktorer – vår irrationalitet, våra magkänslor, vår okunskap och vår bångstyrighet – gör att människan inte kan förväntas agera i enlighet med vetenskapliga förutsägelser." Min reaktion är… det är vad som händer när vi baserar politik på ideologi. Läkare förväntas "agera i enlighet med vetenskapliga förutsägelser". Ingenjörer gör det. Forskare gör det. Psykologer gör det.

Jag har antagligen fel om det här… men när jag läser "försvaret" av dålig vetenskaplig anknytning i form av meningen "…vår irrationalitet, våra magkänslor, vår okunskap och vår bångstyrighet…" får jag känslan av att författaren nästan beskriver det som något fint och mänskligt som skulle förstöra politikens själ om det försvann. Men… politik är viktigt. Vi skulle aldrig acceptera att kirurger styrdes av "vår irrationalitet, våra magkänslor, vår okunskap och vår bångstyrighet". Och politik är antagligen ett lika viktigt jobb som läkare och bör tas på lika stort allvar.

Även om vi idag inte har en överväldigande mängd vetenskap att basera vår politik på (vi har nog en hel del om vi letar egentligen), men det betyder inte att en politik där vi faktiskt bryr oss mera om att få bra resultat än om att slå sina ideologiska motståndare är omöjligt, eller i alla fall inte kan bli bättre.

Ahlin kritiserar även nätverket för evidensbaserad policy för att påstå sig vara "ideologiskt oberoende", när de enligt honom inte alls är det. Som jag förstår hans argument så menar han att eftersom de visst har åsikter så är de inte befriade från ideologi. Jag tror vi ser ordet ideologi på olika sätt, det här handlar mest om semantik och är egentligen en ganska ointressant fråga. Men… vi har definitivt olika syn på ideologi…

Jag gillar inte när någon säger att "jag tror – av ideologiska skäl att…", vilket Ahlin använder. Ideologiska skäl är inte en bättre motivering än "jag tror – av religiösa skäl att…". Har du goda anledningar att tro något, för fram dem istället. Ideologiska/religiösa skäl ser i min mening snarare ut som något som fyller ut bristen på argument.

Samhällen, precis som människor, är komplicerade. Både inom politik och sjukvård kan det vara svårt att formulera tydliga målbilder och vi kommer inte veta allt. Men vi kan ändå lära oss saker på riktigt och använda det. Och när vi fått tillräckligt bra koll på samhällsvetenskap kanske vi äntligen kan marginalisera ideologier inom politik också.


Dagens citat:

“An idea is something you have; an ideology is something that has you”
– Morris Berman


Det här är ett ganska hastigt och rörigt skrivet svar. På politiskfolisofi.com finns ett mer noggrant och omfattande. Ger lite länkar både till Jesper Ahlins inlägg och svaren:
http://jesperahlin.com/2015/09/01/nej-till-natverket-for-evidensbaserad-policy/
http://politiskfilosofi.com/2015/09/02/randomiserade-kontrollerade-studier-hotar-inte-manniskovardet-ett-svar-till-jesper-ahlin/

http://jesperahlin.com/2015/09/03/kanske-for-natverket-for-evidensbaserad-policy/

http://politiskfilosofi.com/2015/09/03/vi-maste-randomisera-oss-ett-andra-svar-till-ahlin/

Nätverkets artikel i DN från i våras:
http://www.dn.se/debatt/kunskap-maste-ga-fore-ideologi-och-populism/

Annonser

Dags att prata Sverigedemokraterna

Skärmavbild 2011 04 16 kl 22 14 51

Såg den här löpsedeln i veckan. Sverigedemokraterna är uppe i över 8%. På allvar? Ja, enligt undersökningsföretaget Yougov är de Sveriges fjärde största parti. Vad hände? De var ett litet fånigt enfrågeparti som bara missnöjesröstare eller rasister röstade på för bara några år sedan. Kanske inte så förvånande ändå, trenden är väl ganska tydlig. Högerpopulistiska partier växer fram överallt verkar det som. I Finland ser vi ”Sannfinländarna”, i Sverige ser vi Sverigedemokraterna och i resten av Europa ser vi liknande partier som jag inte vet vad de heter.

Måste säga att när vi pratar politik så vet jag förhållandevis lite och har antagligen fel. Men jag har funderat lite på det här och skriver ändå.

Jag skulle aldrig försvara Sverigedemokraterna. Jag ogillar Sverigedemokraterna lika mycket som du, eller så kan man kanske inte skriva längre, jag ogillar Sverigedemokraterna lika mycket som 92% av Sveriges befolkning. Uppskattningsvis.

SD kom in i riksdagen i höstas med god marginal och har tydligen ökat i stöd sedan dess. Hittills har de ignorerats flitigt och samtliga andra riksdagspartier har aktivt tagit avstånd från dem och vägrar samarbeta med dem om någonting. Men hur länge går det? SD vinner ju ökat folkligt stöd och kommer antagligen nästa val vara alldeles för stora för att ignorera i riksdagen.

Hur gick det till? Vi som var emot Sverigedemokraterna, gjorde vi något fel? Kunde vi ha gjort något annorlunda? Vad var vår strategi egentligen? Jo… vi kallade Sverigedemokraterna för rasister regelbundet. Ganska ofta faktiskt. Media kallade dem för rasister, andra politiker kallade dem för rasister, vi alla kallade SD för rasister, ibland kallade vi dem även för nazister och jämförde dem med Hitler och nazi-tyskland. Vad mer kunde vi ha gjort? Om inte det gamla ”jämför-din-moståndade-med-Hitler-knepet” fungerar, vad ska vi då göra?

Grejen är att Sverigedemokraterna inte själva kallar sig för rasister eller nazister. Eftersom de inte är det. SD är ett nationaliskt parti som är emot invandring. Och där har de tappat min röst för länge sen. Men vi kan inte beskylla dem för att vara rasister när de själva säger sig vara emot rasism. Att tilldela någon en åsikt och sen argumentera emot den är ett billigt debatt-knep och – de som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna ser igenom det! Ska vi bemöta SD måste vi bemöta den politik de verkligen förespråkar.

Och kom ihåg att jag inte försvarar Sverigedemokraterna. Jag vill inte heller se dem i riksdagen, men inse dock att deras ökade stöd inte nödvändigtvis innebär en nazi-appokalyps.  Och inse att det inte lönar sig att kalla dem rasister.

Skärmavbild 2011 04 16 kl 22 19 52

Medan vi alla försvarade oss mot en halmgubbe smög de riktiga Sverigedemokraterna in i riksdagen.

linje b-s.jpg

http://www.metro.se/nyheter/sd-fjarde-storsta-parti-i-sverige/EVHkdl!cKfgTcUBF7iy/

Dalai Lama – ulv i fårakläder?

Dalai Lama är i Sverige i helgen. Eller Tenzin Gyatso, som han egentligen heter, eller ”Hans Helighet” som han själv vill kallas, den 14e Dalai Lama, en spirituell ikon för den österländska buddismen och en symbol för hoppet om ett Tibet fritt från Kinas ockupation. Dalai Lama har för de tibetanska buddisterna rollen som både en politisk och religiös ledare, även om han saknar politisk makt sedan 1959 då han fått fly från sitt hemland efter ett misslyckat uppror mot den kinesiska ockupationsmakten.

NewImage

Idag ses herr Lama oftast en symbol för pacifism, buddism, visdom, godhet, harmoni och österländsk spiritualism. En image han gärna marknadsför, ofta med stöd från hollywoodstjärnor. Han föreläser, diskuterar, skriver böcker, tar emot välrespekterade fredspris och är en allmänt mysig symbol för allt som är gott i världen.

Jag är själv inte buddist, men det är svårt att inte beundra vad han står för. Men som så ofta när det handlar om politiska och religiösa ledare finns det bakom ett budskap om fred och broderskap  en dold mörkare sida som inte skyltas till allmänheten. Och som vanligt när det handlar om religiösa ledare handlar den första ledtråden om sex.

Skärmavbild 2011 04 15 kl 17 53 43

Den här rubriken från DN.se följs av en artikel som beskriver Laman som något av en homofob och även motståndare till alla former av sex som handlar om andra kroppsdelar än könsorganen (varför är religioner så besatta av folks sexliv egentligen?). Han är även starkt motståndare till all abort, såvida det inte handlar om ett barn som riskerar att bli efterblivet!!!

I artikeln kan vi även läsa om Lamans tro på att mänskligt lidande beror på ”våra egna missgärningar och misstag”, vilket innefattar att offer för naturkatastrofer bara råkat ut för universums eget system av rättvisa och har sig själva att skylla. Kort sagt, han tror på karma. Under en intervju 2004 tvekade han inte att säga att barn som lider har fått sitt rättvisa straff på grund av dålig karma. Strax efter att han yttrat dessa ord sprang en av hans assistenter fram och pratade några hastiga ord på Tibetanska och Dalai Lama rättade sig själv snabbt – ”Bara buddister straffas av karma!” (…jaså, varför då bli buddist från första början är ju frågan?)

Dessa inställningar kan på flera sätt liknas vid påvens, påven är emot abort, vill kontrollera sina undersåtars sexliv och har även en tro på att det onda i världen kommer av tidigare generationers synder (i påvens fall arvssynden). Påven får dock inte lika mycket stöd från allmänheten. Och det är klart. Dalai Lama är trots allt en man som förespråkar fred och godhet i hela världen. Och han har ingen pedofilskandal på halsen. …eller jo, kanske lite. Det finns mer och värre saker om vi gräver djupare i Dalai-Lama-regimens mörkare historia.

För det finns en massa mindre smickrande saker kring den tibetanska regimen som Dalai Lama stått för. Vad Lama har dock är en roll som evig diktator över Tibet. Enligt tibetansk tro återföds Dalai Lama efter sin död gång på gång i ny skepnad och kommer tillbaka för att för alltid härska över Tibet. Och Tibet under Lama-regimen har varit allt annat än det harmoniska och fredligt buddistiska land fritt från materialism och egoism som många inbillar sig att det varit.

Tibet under Kinas regim må ha varit en ond förtryckarregim, men… under Dalai Lamas regim innan kina tog över var det om något ännu värre. Det var en grym diktatur och teokrati med en liten härskande klass av munkar som hade rätt att göra i princip vad de ville med sina undersåtar. De tog barn från sina familejer och placerade dem i klostren för att användas som… allt möjligt… de våldtogs bland annat. Straffen för olydnad inkluderade tortyr och smärtsamma avrättningar. Slaveri var väl utbrett och det motiverades med att de som blivit slavar förtjänat det på grund av, just det, dålig karma från tidigare liv. Munkarna och Dalai Lama hade dock utmärkt karma och förtjänade allt de fick. Ett system som var slående likt ett medeltida europa.

Efter att Kina tagit över landet avskaffades slaveriet helt, sekulära skolor startades vilket stoppade klostrens monopol på utbildnin, arbetslöshet och tiggeri minskade och större städer fick tillgång till el och rinnande vatten. Vid det berömda upproret 1959 då Dalai Lama till sist drevs på flykten var det främst överklassen som revolterade, eftersom deras ställning och makt hade minskat rejält. Kom ihåg, jag uttalar inte mitt stöd till Kinas regim, den är förfärlig den också, men jämfört med Dalai Lama regimen som fanns innan verkar det faktiskt vara det bättre alternativet.

En mer utförlig beskrivning av Tibet och Lama-regimens mörkare sidor kan läsas här.

linje b-s.jpg

Men Dalai Lama idag då? Kan ha verkligen skyllas för detta? Han tillträdde trots allt 1950, samma år som Kina tog över. Kan han beskyllas för vad hans företrädare gjort?

Om vi ska tro på den Tibetanska Buddismens läror så, ja! Han är samma person som reinkarnerats för att fortsätta härska, samma person som i generationer tyraniserat Tibet.

Men… det ska vi förstås inte tro på. Så kan han beskyllas? Nja inte direkt. Dock har hans mål länge varit att ”befria Tibet” genom att återinföra Dalai-Lama-regimen och komma tillbaka till en styrande position och sitt gigantiska palats i Lhasa. När vi stöttar Dalai Lama med kampanjer om att ”befria Tibet” bör vi kanske tänka en gång extra om vi verkligen vill stötta Dalai Lamas återkomst till  makten.

I år hände dock en lite oväntad vändning. Jag hade missat detta förut, det är tydligen en månad gamla nyheter. Aftonbladet rapporterar idag att Dalai Lama under sitt sverigebesök uttalat att han avslutar sin roll som politisk ledare för Tibet (i exil). De skriver:

”76 år gammal tycker han nu att det är dags att sluta.

– Jag tycker att det är hög tid för en förändring. Jag avslutar den här 400 år gamla traditionen frivilligt, glatt och stolt, sa Dalai lama – och förklarade att han enbart vill verka som andlig guru för ett självständigt och demokratiskt Tibet.”

Så…. om jag tolkar detta rätt avsäger sig Dalai Lama inte bara posten som politisk ledare, utan avslutar även Dalai-Lama-traditionen. Han kommer alltså inte återfördas som ny Dalai Lama? Och han kommer nu jobbar för ett självständigt och demokratiskt Tibet? Detta bör betyda ett Tibet fritt från både maoistisk och buddistiskt grundad tyranni.

Kina håller sig dock mer skeptisk till Dalai Lamas avgång. Från DN.se

– Han har ofta talat om att dra sig tillbaka de senaste åren. Jag tror att detta är en av de manövrer han ägnar sig åt för att lura det internationella samfundet, sade UD-taleskvinnan Jiang Yu till journalister.

Den 14e Dalai Lama har flera gånger uttalat sitt mostånd mot sina företrädares grymma regim och säger sig själv stödja ett demokratiskt Tibet. Och det vill vi väl alla? Det innebär dock ett Tibet som varken styrs av Kina eller av en Dalai Lama!

linje b-s.jpg

Den siste Dalai Lama är kanske inte en ”ulv i fårakläder”. Möjligen är han en homofob med en ganska respektlös tro på att buddister som far illa ut har sig själva att skylla, men mest av allt är han en gammal man som reser runt och förespråkar godhet, harmoni och medkänsla, saker som vi alla kan skriva under på.

Han må inte vara det perfekta helgon som vissa påstår, men det är å andra sidan ingen, och det är möjligt att han blivit nästa grymma diktator i Tibet om inte Kina tagit över landet, men idag är han mestadels harmlös och kanske… kanske till och med ett gott inflytande till Tibets frihetsrörelse.

linje b-s.jpg

Mer läsning:

http://www.michaelparenti.org/Tibet.html
http://www.nyhetskanalen.se/1.2096772/2011/04/13/dalai_lama_kommer_till_sverige
http://www.expressen.se/ledare/1.2403268/johannes-forssberg-ingen-mys-gubbe
http://jinge.se/mediekritik/avsloja-dalai-lama.htm
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dalai-lama-i-sverige-igen

Mer tips:
Ett Bullshit-avsnitt om bl.a. Dalai Lama

Ett skeptoid-avsnitt om TIbet:
http://skeptoid.com/episodes/4111

Vad säger våra partier om ”pengar till sockerpiller”?

Skärmavbild 2010-09-15 kl. 20.33.26.png

I början på månaden publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter om den antroposofiska kliniken Vidarkliniken. Vad antroposofi verkligen innebär eller varför artikeln är kategoriserad under kategorin ”självmord” har jag ingen aning om. Vad artikeln berör är däremot intressant. Vidarkliniken använder sig nämligen av flera alternativmedicinska preparat som saknar vetenskapligt bevisad effekt däribland homeopati.

Och nu kanske du säger:

”Okejdå! Men vad är så speciellt med Vidarkliniken, då? Det finns ju mängder av alternativmedicinska kliniker i landet. Visst kan väl folk få slänga sina pengar på behandlingar som inte fungerar, om de nu vill! Det är ju i alla fall ingen som tvingar mig att betala!”

I det här fallet, jo! Precis som titeln hintar om har Vidarkliniken sedan 1993 statligt bidrag. Skattebetalare hjälper till att finanisera Vidarkliniken.

”Va? Hur kan de göra så? Måste inte läkemedel bygga på vetenskapliga bevis för att få statliga bidrag?”

Jo, i vanliga fall, men Vidarkliniken har fått dispens…

”Vaddå dispens? Så de måste inte visa att deras läkemedel fungerar för att få skattepengar till sin verksamhet?”

Näe, precis!

”Det låter ju jävligt konstigt!”

Ja, det tycker artikelförfattarna också. Det var det som i princip var deras poäng. Nåja! Till saken. Det var min kompis som kom på idén att maila alla riksdagspartier för att kolla vad deras syn på Vidarklinikens statliga bidrag var. Vi knåpade ihop ett mail och mailade alla riksdagspartier inklusive Sverigedemokraterna. Mailet såg ut så här:

——————-
Hej ((partinamn el. person))

Vi har några frågor om hur skattepengar används inom sjukvården.

Som nyligen belysts på DN debatt (http://www.dn.se/debatt/skattebetalarnas-pengar-ska-inte-ga-till-sockerpiller-1.1165857) går skattepengar till stöd för Vidarkliniken, som är känd för att använda och sälja medicinska preparat som saknar bevisad effekt. Detta och det att Vidarkliniken i över 20 år har fått dispens från att inte behöva hålla sig med vetenskaplig bevisning för sina preparat, vilket vi vanligtvis förväntar oss av läkemedel.

* Vad för syn har (partiet) på vetenskaplig bevisade mediciner jämfört med ”alternativ” medicin?
* Hur ser ni på den framtida relationen mellan allmänvård, skolmedesin och alternativmedesin?
* Om ni fick makten, hur skulle ni gå tillväga med det statliga stödet som ges till Vidarkliniken och deras dispens från att behöva hålla sig till vetenskapligt bevisning?

Hälsningar Arne och Gustaf
—————————–

Idag har alla utom Miljöpartiet svarat. Miljöpartiet är nog de som gjort sig kända för att vara mest vänligt inställda till alternativmedicin så det var synd att inte höra av dem ännu. Annars var svaren ganska typiska ”politikersvar” som verkar stå på båda sidor i frågan och jag har inte märkt någon ”blockskillnad” i frågad direkt. Och jag analyserar inte svaren djupare än så. Det får du göra själv. Nedan följer här nedan fullt utskrivna.

Min egen uppfattning är förstås att sjukvård är viktigt och om vi ska använda våra begränsade skattepengar till sjukvård ska vi absolut se till att de går till behandlingar som fungerar. Vill Vidarkliniken ha statligt bidrag måste de hålla sig till behandlingar som fungerar även i vetenskapliga studier. Inte en skattekrona till homeopati!

Här är svaren:

————————————————

Från: Centerpartiet <centerpartiet@centerpartiet.se>
Datum: 10 september 2010 14:05
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: ”xxxxxxxxxxxxxx

Hej!

Tack för ert mail!

Det finns ett stort intresse för alternativ och komplementär medicinsk verksamhet i Sverige. Precis som när det gäller vanlig medicin har samhället ansvar för att kvalitet och säkerhet tillgodoses också på det alternativmedicinska området. Många människor tilltalas av komplementärmedicinens helhetssyn på patienten och efterfrågar andra behandlingar än de som ges inom den s.k. skolmedicinen. I fråga om bemötande och helhetssyn på patienten har skolmedicinen mycket att lära av komplementärmedicinen och ifråga om krav på vetenskaplighet gäller det motsatta. Centerpartiet vill uppmuntra till ökad förståelse mellan de olika aktörerna, för patientens skull.

Det är viktigt att de behandlingar som ges till en patient uppfyller lagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samhällets resurser ska bara användas till metoder som bevisligen ger effekt. Mer forskning behövs inom det alternativmedicinska fältet. Även alternativmedicinska metoder kan vid fel hantering, t.ex. av dem som tillräcklig kunskap, vara verkningslös eller rent av riskfylld. Därför är det viktigt att det finns fungerande tillsyn så att ingen patient kommer till skada.

Att registrera alternativmedicinska läkemedel är en lång och dyr process. Centerpartiet vill ha en gemensam godkännande- och registreringsprocess för homeopatika och traditionellt växtbaserade läkemedel samt växtbaserade läkemedel inom hela EU. Genom att införa ett centralt register hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA så skulle ett alternativmedicinskt läkemedel som är registrerat i ett EU-land och som finns i registret hos EMEA också få säljas/användas i Sverige. Detta skulle underlätta godkännandet av alternativmedicinska läkemedel.

Centerpartiet har tillsammans med Allians för Sverige genomfört den största satsningen på forskning någonsin där medicinsk forskning är ett prioriterat område. Över en halv miljard kronor har avsatts till medicinsk forskning. Även alternativmedicinska forskningsprojekt kan ansöka om bidrag ur forskningssatsningen.

Centerpartiet vill öka förståelsen mellan dem som arbetar med alternativmedicin och de som arbetar inom skolmedicinen, så att inte patienterna kommer i kläm. Vi vill ha mer forskning inom det alternativmedicinska fältet samt  påskynda framtagandet av en gemensam hantering av alternativläkemedel inom hela EU.Centerpartiet –

Med vänlig hälsning

Mikaela Munck
Politisk sakkunnig
Centerpartiet – Alliansens Gröna Röst

———————————————-

rån: Björn Ljung <bjorn.ljung@liberal.se>
Datum: 10 september 2010 10:07
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxx

Hej Arne och Gustaf!

Folkpartiets syn på samhällsfinansierad vård är att den ska vila på
vetenskaplig grund och vara av beprövad erfarenhet.

Alternativmedicin är ett vitt begrepp. Om man inkluderar kiropraktik, naprapati
och medicinsk massage så säger vi inte kategoriskt nej till alternativ medicin.
Ingen av dessa är evidensbaserade. Men vården ger ändå effekt för vissa
patienter, t ex vissa som drabbas av ryggskott kan få hjälp av kiropraktor
eller av naprapat.

Det är svårt att förutse hur framtiden ska se ut för den del av
alternativmedicin som utgörs av t ex kiropraktik och naprapati. Mycket tyder på
att dessa kommer att fortsätta att utvecklas och kunna bidra till vårdens
utveckling för vissa patienter.

Om ni med allmänvård menar förebyggande vård eller egenvård så kommer det att
få ökad betydelse i framtiden. På frammarsch är till exempel den vetenskapliga
diskussionen om s k ”functional food”. Några stora frågor är naturligtvis att
fortsätta försöka förmå rökare att sluta röka och att förbättra matvanorna så
att fetman inte fortsätter att öka och därmed t ex ökningen av diabetes.

När Vidarklinikens dispens går ut nästa gång, t ex när det gäller deras
användning av icke evidensbaserade läkemedel och frågan om de lyckats få några
av läkemedlen godkända, får vi ta ställning till stödet till Vidarkliniken på
nytt.

Med vänliga hälsningar,

Björn Ljung
Folkpartiets valcenter
020-53 53 53

——————————————————-

Från: Nya Moderaterna <Nya.Moderaterna@moderat.se>
Datum: 12 september 2010 20:53
Ämne: SV: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hej och tack för Ert mejl Arne och Gustaf,

Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda fall.

För oss moderater är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet. Som patient skall man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och sjukvården som erbjuds i Sverige skall därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad metod. När funktionen hos alternativ medicin utforskas kan vi få nya former av behandlingar med kända egenskaper.

Alla som vill har i dag möjlighet att söka sig till olika former av komplementärmedicinska behandlingar, så länge behandlingarna inte står i strid mot de lagar och regler som finns på området. Den som väljer att göra det får dock betala för behandlingarna själv. Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den vård som ingår i den skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet med vetenskap och beprövad metod.

Med vänlig hälsning,
Peter W – Politisk sekreterare
—————————————————————
Från: Sverigedemokraterna Infomail <info@sverigedemokraterna.se>
Datum: 12 september 2010 22:13
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hej!

Vi menar att skattemedel bör gå till den vård som är bäst enligt beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det blir upp till tjänstemän att avgöra vad som faller inom detta och ej.


Med vänlig hälsning

Eric
Sverigedemokraternas informationsavdelning

 

—————————————————————-

Från: Brevsvar <brev.svar@kristdemokraterna.se>
Datum: 14 september 2010 08:43
Ämne: Re: Medesin och vård efter valet
Till: xxxxxxxxxxxxx


Hej Gustaf och Arne,
tack för era frågor!

Regeringen beslutade under 2008 att ställa villkor på Vidarkliniken. Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009. Läkemedlen ska vara klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel och ska avse de preparat som tillhör de mest förskrivna och försålda under perioden november 2007 till och med oktober 2008.

Vidarkliniken ska vidare senast den 15 juni 2009 inkomma med en skriftlig redovisning om vilka läkemedel som de har ansökt om registrering för och hur registreringen av deras läkemedel i övrigt kommer att uppfyllas. Vid utebliven redovisning kommer försäljningstillståndet att återkallas från och med den 1 juli 2009.

För att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelssubventionen krävs vetenskapliga bevis och evidens. I takt med att alternativa preparat uppfyller kraven upphör de ju med att vara alternativa.


Vi ser en framtid där mer av komplementär medicin används.


Vänliga hälsningar


Kristdemokraterna


Påverka samhällsutvecklingen, bli medlem:

—————————————————————-

Från: <socialdemokraterna@riksdagen.se>

Datum: 2010 9 15 11:16
Ämne:
Till: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hej
Tack för ditt mejl.
Vi socialdemokrater är fullt på det klara med vad som gäller när det gäller
kravet på att sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
att läkare och sjuksköterskor som inte jobbar enligt detta kan (och ska)
bli av med sin legitimation.
Vi kommer inte att ändra på detta fundament i sjukvårdens uppbyggnad.
Sverige får nog anses mer noga på denna punkt än många andra länder.
När det gäller Vidarkliniken jobbar de med en dispens som de fått av den
borgerliga regeringen för att anpassa sig till gällande regelverk. Vi har
ingen insyn i hur detta arbetet fortskrider. Krav har ställts på
Vidarkliniken som vi utgår från att de tänker uppfylla.
Det rödgröna samarbetspartierna presenterade en gemensam rapport (Vård i
världsklass) i Almedalen juli 2010 om den framtida vården och vilken
politik man vill föra i regeringsställning. I rapporten finns ett kort
avsnitt om integrativ medicin som lyder så här:
”G. Integrativ medicin
En stor del av befolkningen använder sig av komplementära eller
alternativmedicinska
metoder vid sidan av besök i sjukvården. Det kan t.ex. gälla besök hos
kiropraktorer,
naprapater eller akupunktörer. Människor gör ibland dessa besök i stället
för besök hos
traditionell vård, ibland görs parallella besök. Det är inte alltid
människor berättar om dessa
behandlingar i vården, eftersom man utgår från att det är separata världar.
Det är problematiskt både för patienter och för sjukvården. För patienter
eftersom olika
behandlingar kan påverka varandra och förändra effekterna av dessa.
Sjukvårdspersonal
behöver för att få en helhetssyn på en patients hälsotillstånd och
behandling veta vilka
komplementära eller alternativa metoder som patienten eventuellt använder.
Samtidigt vill
man kunna bidra till behandlingar som ger största möjliga sammantagna
effekt för patienten.
Det finns behov av en diskussion om hur konventionella och komplementära
metoder vid
behov kan integreras på ett bättre sätt. Det brukar uttryckas med begreppet
integrativ
medicin. Kravet är att all sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad
erfarenhet.
VI VILL
• Låta utreda förutsättningarna för att bygga broar mellan konventionella
och
komplementärmedicinska behandlingar. En av flera viktiga aspekter som ska
belysas i en
sådan utredning är patientsäkerheten.”
Vänliga hälsningar
Ulla Loord-Gynne
Brevsvar
Socialdemokraterna
—————————-
Från: Lina Hultman <lina.hultman@riksdagen.se>
Datum: 13 september 2010 11:02
Ämne: Svar från Vänsterpartiet
Till: xxxxxxxxxxx
Hej och tack för era frågor!
Så kallad integrativ medicin innebär att metoder hämtade från olika alternativa eller ”komplementära” medicinska traditioner integreras med den etablerade medicinen. Alternativ eller komplementär medicin är samlande begrepp för en stor mängd behandlingsmetoder och läkemedel som har det gemensamt att deras effektivitet inte är vetenskapligt påvisad. Vissa saknar varje form av vetenskapligt stöd, som homeopati och kristallterapi.
För andra, som akupunktur och kiropraktik, finns det ett visst stöd för en begränsad effekt, framför allt som smärtlindring. Örtpreparat kan innehålla verksamma substanser, men har inte genomgått samma kontroll som läkemedel och kan vara skadliga om de används felaktigt. Den lindring som många människor onekligen upplever av dessa metoder kan i regel förklaras som placebo. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kallade alternativa eller komplementära metoder ska inte förekomma med mindre än att det finns vetenskapligt hållbara belägg för att de fungerar och är säkra. I den mån det gör det kommer de att upphöra att vara ”alternativa” och införlivas i  den traditionella, vetenskapsbaserade medicinen.
Huruvida Vidarkliniken även efter en valseger skulle få fortsatt ekonomiskt stöd kan jag idag inte svara på.
Med vänliga hälsningar
Lina Hultman
Politisk sekreterare
Vänsterpartiet
08-786 51 59
0703-69 05 41

linje b-s.jpg

Länkar:

*Debattartikeln i DN kommer från förbundet ”Vetenskap och folkbildning” och skulle kunna beskrivas som sveriges skeptikerförbund.

* Vi har också mailat svaren till Skeptikerpodden. En svensk podcast som ifrågasätter pseudovetenskap, vidskepelse och övernaturliga fenomen. Den är helt fenomenal och se till att lyssna på den!

* Vidarklinikens svar på debattartikeln. Och VoF;s svar tillbaka.

* En annan debattartikel om vidarkliniken i DN (gammal men relevant)

* Vad är då antroposofi? Läs hos antroposofiska sällskapet! Eller på wikipedia!

”Men kom igen!  Jag fattar fortfarande inte vad antroposofi är! Det är så mycket text i de där länkarna! Kan du inte sammanfatta det lite kort?”

Hmmmm…. Antroposofi är typ som den här bilden:
AdviceDog.2009-05-03.01-29-47.2009-05-03.04-52-21.jpeg

”Vad menar du?? … den där bilden säger mig ingenting??!”

Vem bryr sig om Wikileaks grundare är våldtäcktsman?

Julian Assange har som alla vet gjort sig ovän med makthavare från världens alla hörn med sin brilljanta sida Wikileaks som publicerar hemligstämplade dokument som lyckats läcka ut och fungerar som en kanal där dessa dokument kan publiceras anonymt.

Jag gillar Wikileaks. Jag har den lite naiva uppfattningen att i ett demokratiskt samhälle ska regeringen inte ha hemligheter för folket. Vi, folket, är våra politikers arbetsgivare och de jobbar för oss. De ska därför inte undanhålla information från allmänheten som de har i uppgift att representera. Ett öppet politiskt system där alla kan granska de beslut som tas och förslag diskuteras ser jag som en självklarhet i en demokrati. Därför tycker jag att Wikileaks gör ett bra jobb och spelar en viktig roll.

Idag har rubriker som dessa dykt upp över hela media:

wikileaks.jpg

Och konspirationsteorierna är såklart igång redan innan jag hunnit läsa klart rubriken. Det är ju självklart att han blivit ditsatt! Mäktiga män i hela världen vill åt Julian Assange innan han avslöjar deras mest hemligtstämplade hemligheter! Samtidigt som maktavare från hela världen vill stoppa wikileaks anklagas deras grundare för ett av de brott som skadar ditt anseende mest. En slump!?

Nja… låt oss ta av foliehatten en liten stund och tänka igenom det hela. Jag har ingen aning om ifall han verkligen är skyldig eller ej. Och det har inte du heller. Men han har blivit anmäld av två kvinnor som säger sig ha blivit våldtagna av honom. Och det måste vi ta seriöst. Detta måste utredas och om det visar sig att Julian faktiskt är skyldig får han ta konsekvenserna. Är han oskyldig är allt bra. Visar det sig att han blivit ditsatt av någon av sina fiender är vi ett annat brott på spåren. Men vi ska inte gå i fällan att låtsas att vi vet vad som pågår innan vi har en aning.

Jag har ingen aning om hur Julian Assange är privat. Han kanske är en elak mobbare och våldtäcktsman som gillar att tortera kattungar på fritiden… kanske… Jag vet inte. Jag hoppas verkligen att han är oskyldig… men jag har ingen aning. Det spelar dock egentligen mindre roll. Huruvida vi ska stödja Wikileaks arbete är inte beroende på Julian Assange. Han är bara en person. Wikileaks är större än så.

Wikileaks är briljant! Oavsett om grundaren är våldtäcktsman eller inte!

linje b-s.jpg

Tycker denna låten passar lite. Hittar den inte i bra kvallitté dock.
[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Q_qdHuRIjjM]

red-herring_color(1).jpeg
Don’t follow the red herring!  Även om Julian visar sig vara skyldig säger det oss inget om Wikileaks!

linje b-s.jpg

Massa länkar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/anklagelserna-skakar-wikileaks-1.1157157

http://www.dn.se/nyheter/varlden/snabba-vandningar-i-verklighetsbilderna-1.1157159

http://www.dn.se/nyheter/varlden/julian-assange-misstankt-for-valdtakt-1.1157154

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sexbrottsmisstankarna-en-varldsnyhet-1.1157187

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2104976/wikileaks-grundare-anhallen-for-valdtakt

En riktigt oberoende wiki!

Hej och välkommen till ”En blogg om allt jag tycker är intressant för tillfället!” Idag är jag intresserad av ”Conservapedia!”

Brukar du, precis som jag, använda Wikipedia som första tillflykt när du söker trovärdig fakta om ett nytt ämne. Isåfall borde du tänka om! Wikipedia är nämligen extremt vänstervinklad och absolut ingen källa till trovärdig, neutral information! Den sprider propaganda som underminerar kristna värderingar och är helt klart partisk till fördel av ett vetenskapligt synsätt.

”Ojdå, det visste jag inte! Vilken Wiki ska jag använda då?” frågar du säkert nu. Svaret är enkelt: Använd ”Conservapedia!” (www.conservapedia.com)

”CONSERVapedia? Det låter som om den hade en konservativ lutning?”
Nej du har helt fel! Titta bara på logon:Den Trovärdiga Encyklopedin! Den skulle inte kalla sig så om den inte var trovärdig! Conservapedia beskriver sitt eget syfte som ”Att förmedla kunskap fri från liberal lutning.” De hävdar sig också vara ”Neutrala till all fakta” och ”låter inte journalisternas åsikter representeras som fakta”.
http://www.conservapedia.com/Conservapedia:FAQ
http://www.conservapedia.com/Conservapedia:How_Conservapedia_Differs_from_Wikipedia

Jag kanske borde ge några exempel på hur Conservapedia är så pass mycket bättre än Wikipedia. Vi tar och jämför några artiklar:

Vi börjar med en sökning på ”Dinosaur (Conservapedia finns bara på engelska, så vi jämför på det språket)
http://www.conservapedia.com/Dinosaur
http://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur

Wikipedia skriver att dinosaurierna levde för mellan 230 och 65 miljoner år sedan. De beskriver alla möjliga sorters dinosaurier och vilka bevis vi har för hur och när de levt. Wikipedia nämner också kort att vissa religiösa grupper har en annan syn på dinosaurierna pga. sina skapelsehistorier. Vill du veta mer om dessa måste du dock klicka på en länk som leder till en annan artikel.

Conservapedia berättar också vilka olika dinosaurier som funnits, men beskriver dock bara några stycken i detalj. De berättar också att dinosaurierna, antagligen, skapades på den 6e dagen i skapelseveckan:

”Young earth creationists believe, from the biblical account, that dinosaurs were created on day 6 of the creation week approximately 6,000 years ago, along with other land animals, and therefore co-existed with humans. ”

Och att de klarade sig undan syndafloden med hjälp av Noaks ark:

”Τhey believe that dinosaurs lived in harmony with other animals, (probably including in the Garden of Eden) eating only plants; that pairs of each dinosaur kind were taken onto Noah’s Ark during the Great Flood and were preserved from drowning; that many of the fossilized dinosaur bones originated during the mass killing of the Flood…”

”Den trovärdiga wikin” har också en aningen mindre sektion som berättar om den vetenskapliga synen på dinosauriernas plats i jordens historia, men påpekar också att kreationister ser denna varianten som felaktig!

Okej, vi går in på nästa ämne i vår jämförelse, vilket blir en sökning på ”Kangaroo
http://www.conservapedia.com/Kangaroo
http://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo

Conservapedia får börja den här gången. Här följer två lysande citat från Conservapedia som bara skiner av trovärdighet: (jag orkar inte översätta)

”According to the origins theory model used by young earth creation scientists, modern kangaroos are the descendants of the two founding members of the modern kangaroo baramin that were taken aboard Noah’s Ark prior to the Great Flood.”

”After the Flood, these kangaroos, bred from the Ark passengers, migrated to Australia.”

Conservapedia skriver också EN mening om att ”evolutionära vetenskapsmän” menar att Kängurur har sitt ursprung från en gemensam förfader som levde för hundratals miljoner år sedan.

Wikipedia rablar på i en alldeles för lång text full av fakta och annat trams!

Nu får vi gå in på vår sista sökning: Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://www.conservapedia.com/Evolution

Här skiljer sig artiklarna åt markant. Och en av dem är uppenbart bäst. Vi börjar titta på Wikipedia, som beskriver evolutionen som en produkt av att genetiska drag hos en art förändras från generation till generation, och de mest gynnsamma dragen blir vanligare med tiden. Wikipedia beskriver hur arter utvecklats från en gemensam förfäder och hur genetik fungerar. Du får se bilder av DNA, fossiler och diagram som visar hur naturligt urval fungerar. Inte ett ord om att evolution är löjligt, bara en teori och leder till ondska! Wikipedia är uppenbart partisk mot en vetenskaplig hållning!

Conervapedias artikel är dock mycket mera opartisk. Den första bilden du ser på sidan, till exempel, är denna:

Redan första stycket i Conservapedias artikel om Evolution dras paralleller till andra världskriget. Och det i andra stycket påpekar det att de flesta Amerikaner inte tror att någon evolution ägt rum. Det tredje citerar en svensk professor som säger att han misslyckats demonstrera evolution. Det fjärde stycket påpekar att fossiler inte på något sätt kan ses som bevis för evolution….. vänta… vänta….

Det här är ingen artikel om evolution! Det här är ren propaganda! Hur kan det komma sig att Conservapedia, wikin som påstår sig vara trovärdig och ovinklad, sprider ren propaganda mot evolution. Detta måste vara det mest skrattretande jag läst. De hävdar bland annat att:

  • Darwin var en ”evolutionär rasist
  • Att 40% av de tillfrågade i en Brittisk undersökning vill att ”Intelligent Design” lärs ut i skolorna (vad detta nu har med evolution att göra)
  • Att det finns mycket som tyder på att jorden inte kan vara mer än 6000 år gammal (vad detta nu har med evolution att göra)
  • Att evolution influerade Hitler och att det leder till nazism
  • Att det influerade Karl Marx och att det leder till kommunism
  • Att de flesta som tror på evolution är liberaler (vilket enligt Conservapedia är ett tecken på att evolution är fel)
  • Att de flesta som inte tror på evolution är kristna (också tecken mot evolution)
  • Att de flesta som tror på evolution inte går i kyrkan (också tecken mot evolution)
  • Att de flesta som tror på evolution är högutbildade (de har enligt Conservapedia indoktrinerats i” evolutionärt tänkande”)
  • Att Kreationister oftast vinner debatter mot de som företräder evolution

Dessa påståenden är så dumma att jag inte ens behöver besvara dem. Den sista vill jag dock adressera kort. Att kreationister oftast vinner debatter mot biologer är sant ifrån en oinsatt publiks vinkel. Biologer och andra vetenskapsmän måste i sin debatt hålla sig till fakta och korrekt logik. Kreationister är inte begränsade av fakta, utan kan slänga ur sig massor av missuppfattningar och förvrängningar av sanningen som förvirrar en tittare som själv inte har all fakta. Detta är en metod för att vinna över folk till din sida, men som ALDRIG håller när du debatterar vetenskap. Kort sagt att debattera kreationister är vansinnigt svårt. De verkar ofta vinna debatter ur folks synvinkel, men har inte blivit accepterade av riktig vetenskap, där din argumentation måste bygga på fakta och riktig logik.

Det finns många mer exempel på hur Conservapedia sprider en kristen, konservativ världssyn. Här är två:

*Artikel om Ateism påstår att ateism leder till ”sex utanför äktenskp, fult språk, gambling, porr, obscent sexuellt beteende och homosexualitet.” Även ”massmord” kan skyllas på ateism, enligt Conservapedia.
http://www.conservapedia.com/Atheism#Atheism_and_Mass_Murder

* Artikeln om Liberal visar utförligt förklarande bilder som denna:
http://www.conservapedia.com/Liberal

Jag tror vi kan stryka Conservapedia från vår lista med ”Trovärdiga Wikis” och placera den på vår lista över ”Saker vi skrattar åt för de är så jävla dumma!”.

”Men hur är det då med Wikipedia? Är inte det en liberalt vinklad wiki, som medvetet väljer att värdera bort religiösa synsätt till förmån för vetenskapliga?”

Kort sagt, det finns inga två sidor av fakta. Att ge lika stor plats åt de som tror att dinosaurier åkte på Noaks ark som till de som gör riktig forskning är inte objektivitet, det är att förvränga sanningen in i det grövsta!

När verkligheten inte stödjer din ståndpunkt, är det enda rätta att backa undan, titta på vilka bevis som finns, tänka efter, och skapa dig en ny ståndpunkt därefter. Du kan också hålla fast vid din ståndpunkt blint, men då inte räkna med att andra tar din syn på allvar. Den här killen har gjort en egen encyklopedi som förmedlar världen så som han vill att den ska vara! Det är både intellektuellt fel och skrattretande!

Andrew Schlafly – grundaren av Conservapedia


Ps. För dig som vill veta mer om Conservapedia. Följ länken nedan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservapedia

Har du funderat på att skapa en knäpp wiki?
Om du fick förändra verkligheten via din wiki, vad skulle du ändra?
Kommentera och berätta!